NMF Trøndelag består av regionstyret som leder regionens virksomhet, tilsvarende styret i et korps. De møtes ca. 5-6 ganger i året hvor de behandler saker rundt regionens virke og arrangementer. Møtene legges til rette for at flest mulig kan delta og hvert enkelt styre finner en løsning som passer best for alle. Styret består av 7 personer, inkl. leder og nestleder samt 3 vararepresentanter. 

I tillegg ønsker vi forslag til personer som kan være med i kontrollkomité og valgkomité. Arbeidsmengde varierer. Valgperioden i alle verv er to år. 

Vi ønsker forslag til personer fra hele Trøndelag, med ulik kompetanse og aldersgrupper som ønsker å bidra. Personer som foreslås må være medlem i et korps tilknyttet NMF Trøndelag. 

Forslag og eventuelle spørsmål rettes til leder av valgkomiteen:
Brit B. Fritjofsen
e-post: britbf@ntebb.no
Telefon: 91510779

Les mer om styreverv og din mulighet til å være med å bestemme…