NMF Trøndelag består av regionstyret som leder regionens virksomhet, tilsvarende styret i et korps. De møtes ca 5-6 ganger i året hvor de behandler saker rundt regionens virke og arrangementer. Møtene legges til rette for at flest mulig kan delta og hvert enkelt styre finner en løsning som passer best for alle. Styret består av 7 personer, inkl leder og nestleder samt 3 vararepresentanter. 

I tillegg ønsker vi forslag til personer som kan være med i kontrollkomité og valgkomité. Arbeidsmengde varierer. Valgperioden i alle verv er to år. 

Vi ønsker gjerne forslag til personer fra Nord i Trøndelag, kompetanse fra drill og unge under 25 år som ønsker å bidra. Men alle forslag er velkomne.

Personer som foreslås må ha være medlem i et korps tilknyttet NMF Trøndelag. 

Forslag rettes til leder av valgkomiteen ved:
Magnus Johnsen
e-post:
magnjoh@gmail.com
Telefon:
90628411

Les mer om styreverv og din mulighet til å være med å bestemme…