Å drive rekrutteringsarbeid tidlig på våren, der det blir inviterer til et vårkurs slik at ungene er i gang med å spille allerede før de melder seg inn i korpset, har slått til i Sørreisa Skolekorps. Etter å ha vært på Dirigentuka 2014, tok dirigent Kirsti Karlstad Vaeng med seg ideen (fra Erlend Bratlie) til eget korps. Hun hadde noen timer «til overs» i sin stilling som hun fikk disponere fritt til korpset.

– Ikke fordi jeg trodde så mange ville melde seg, men fordi jeg syntes vi måtte gjøre noe med rekrutteringen, sier hun.

Denne sesongen har de bare hatt 2 aspiranter. Vanligvis har vi ligget mellom 7 og 10-12 stykker.

Rekrutteringskonserter

Vi har i mange år hatt rekrutteringskonsertene våre på småskolene (3. og 4. klasse) like etter 17.mai, slik at ungene kunne rekke å søke til kulturskolen innen fristen 10.6.

Der har de også fått prøve instrumenter og fått med seg en folder med info.

Spilte i kulturhuset

Siden Sørreisa Skolekorps har 50-års jubileum dette året, hadde de en flott jubileumskonsert i kulturhuset i kulturuka en søndag i mars.

Dette var en konsert med underholdningsmusikk som de har spilt de siste årene. Flinke vokalister og dansere fra mellomtrinnet var invitert med på noen av sangene.

– Denne konserten gjorde vi en kortversjon av dagen etter i to konserter hvor vi samlet småskolene, mellomtrinnet og 8. trinn. I kulturhuset denne gangen, ikke gymsal slik vi pleier. Vokalister og dansere var med.

Der delte de ut informasjon, men hadde ikke prøving av instrumenter. I stede inviterte de til en instrumentprøvekveld og et vårkurs på 5 timer (5 uker) like etter skoletid i en info-folder. Dette måtte de melde seg på til ved hjelp av foresatte.

Overveldande mange ville med

40 barn meldte seg! Nesten alle 40 kunne komme på instrumentprøvingen, de som ikke kunne, fikk prøve senere etter spesiell avtale med dirigenten.

– Så nå har vi startet vårkurset med 38 barn (2 trakk seg etter instrumentprøvingen).

– Wow, sier vi bare! 

Nå har korpset skrapt instrumentlageret til både korps og kulturskole, pluss lånt noen instrumenter fra et nabokorps, og et par instrumenter privat.

– Etter at ALLE har fått det de ønsket seg mest, fordeler dette seg på nesten ALLE instrumenter i janitsjarbesetningen. Vi mangler egentlig bare noen på euphonium, så har vi et komplett aspirantkorps! Mye større enn skolekorpset er i dag (27 medl), sier Kirsti.

Håper å gi god opplevelse

Nå håper de å takle dette slik at de får en god opplevelse på vårkurset.

– Siden jeg forventet 5 stykker på vårkurset, hadde jeg tenkt å klare dette alene. Når det ble så mange er vi nå inne på plan B. Skolekorpsets medlemmer er hjelpelærere på vårkurset. Hver har ansvaret for 2 – 3 barn på sitt instrument. God stemning første gangen i alle fallJ

Kirsti takker Erlend for tipset!!! Og har en klar oppfordring til de som sliter med rekrutteringen:

– Jeg vil anbefale Dirigentuka 2015 til dere som sliter med rekruttering og våge å prøve «vårkurs-metoden».

Erlend Bratlie er svært takknemlig for tilbakemeldingen:

– Det er kjekt å høre om konkrete resultater av dirigentuka. Håper dette kan være med på å inspirere andre til å tenke nytt om rekruttering.