Voksenopplæringa i Skien har startet opp med korpstilbud i samarbeid med NMF, voksenkorpsene i kommunen og Skien kulturskole. Tiltaket oppleves som svært meningsfylt for alle involverte parter og NMF ønsker å bidra til å spre det til flere. Det blir et variert program med mange som bidrar med korte innlegg med kunnskapsdeling og sine opplevelser tilknyttet prosjektet.

Disse bidrar i tillegg til NMF og direkte involverte parter i prosjektet på voksenopplæringa: Maja Foss Five, leder i hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett Vestfold og Telemarks Fylkes kommune, Odin Adelsten Bohmann, leder for Skien kommunes utvalg for kultur, idrett, friluftsliv og frivillighet samt Ole Andreas Meen, kulturskolerektor i Skien

 

Program
Kl. 10. 00 Konferansen og streamingen starter
Ca kl 11.15 Pause/lunch (pause i streamingen)
Kl. 12 Observere øvelse med korpset i voksenopplæringa
(Første del av observasjonsdelen streames også).

 

Det skal være mulig å benytte chat-funksjon om du har spørsmål underveis.

Her er noe av kunnskapen som deles: 

-Oppstart og samarbeidspartnere

-Organisering
-Metode/repertoar
-Økonomi
-Instrumenter
-Å være musikant i VO-korpset
-Å bidra frivillig fra voksenkorpsene 

Hjertelig velkommen til å delta bak skjermen!

Har du spørsmål, ta kontakt med Birgitte Grong, (tlf.: 906 19 924)

Her kan du lese mer om prosjektet.