Smittevernsreglene og andre forhold rundt korona endrer seg raskt om dagen og vi i administrasjonen skal forsøke å svare dere på spørsmål dere evt. skulle ha rundt korpsdriften i tiden frem mot 17. mai og videre. Regionstyret opprettholder lovnad om ringerunde til korpsene, men siden bildet endrer seg nesten fra dag til dag fant vi det fordelaktig å kalle inn til videomøte på kort varsel. Vi setter opp møter på på ettermiddag/kveld torsdag 30. april og 5. mai.