Allerede som 13-åring ble han medlem av Eikanger-Bjørsvik Musikklag. Tidligere på dagen hadde han slukøret måtte konstatere at han hadde tapt valget om å bli klassens tillitsvalgte.

– Jeg husker ikke akkurat hvor gammel jeg var da jeg skjønte at samfunnet var mer enn bare klassen, korpset og det lille lokalsamfunnet. Med en morfar som hadde utvandret fikk den engasjerte Viggo tidlig høre om andre raser, andre kulturer, og disse tingene var med og forme og skape det engasjementet som blant annet har resultert i over 100 sommerkurs i Hordaland og Sogn og Fjordane.

Over 100 sommerkurs

– Jeg pleier å si at jeg sluttet å telle da jeg hadde nådd 100 sommerkurs. Jeg har vel et sted mellom 110 – 120 sommerkurs bak meg nå, kommer det fra 54-åringen, der han sitter i dress med EBML-pin noen timer før det hele skal avgjøres.

– Det  å se barn og unge som er sjenert og tilbaketrukket, som etter noen dager virkelig blomstrer, det er det som gjør at jeg kommer tilbake år etter år, sier Viggo.

Han var selv med som deltaker første gang da han var 13. Etter hvert har han først og fremst vært engasjert som leirsjef.

Korpsformann som 18-åring

– Det var litt sånn at Eikanger-Bjørsvik bestemte at vi skulle engasjere oss i sommerkursene. Ja, så ble det sånn.

Det tok ikke lang tid før han ble hanket inn i styre og stell i korpset. Som 16-åring ble han valgt inn som styremedlem, og som 18-åring ble han valgt til formann i korpset.

– Er korpset flink nok i dag til å slippe til de unge?

– Det vil jeg si. Vi har i dag et styre der vi har to stykker på 21. Det er viktig å gi de ansvar tidlig, da kommer også engasjementet. Det var en periode på 90-tallet da vi ikke var så flinke og se de unge. Da sank også engasjementet deres.

– Hva tenker du om frivilligheten fremover?

– Jeg er veldig spent. Frivilligheten er viktigere enn noen sinne og jeg vil faktisk gå så langt som å si at det er den eneste kur mot egoismen i dagens samfunn. Samfunnet har ikke råd til å drifte alle områdene uten den utrolige innsatsen som frivilligheten legger ned.

– Hva betyr det for deg å være nominert til en slik pris?

50 000 i prispenger

– Det betyr en anerkjennelse for den jobben jeg har gjort i korpsbevegelsen. Det at jeg er kommet helt til finalen (ca 200 var nominert) ser jeg på som en anerkjennelse av at korpsbevegelsen er relevant og viktig.

– Dersom du går helt til topps, mottar du en pris på 50 000 kroner – hva skal du bruke pengene til?

– Nå ser ikke jeg noe til disse pengene, de går jo til korpset. Eikanger-Bjørsvik Musikklag er tuftet på tre påler. Det er rekruttering, konserter og det kunstneriske. I det siste ligger det at vi hele tiden skal strekke oss for å utvikle oss videre. Men for å få til det er vi helt avhengige av at vi rekrutterer fra grasroten. Det er en av grunnene til at vi har holdt på med Feriespel i 21 år, der ungdom i vårt nærområde har hatt mulighet til å bli kjent med oss. Så dersom jeg skulle gå til topps, vil nok pengene gå med til å styrke alle disse tre områdene, avslutter Viggo Bjørge.