– Jeg ser veldig frem til å jobbe med dette prosjektet, sier Bjørge.

Til daglig jobber han med voksenopplæringstiltak, og dette er en av arenaene han skal inn på for å synliggjøre korps som en viktig fritidsaktivitet

– Korps skal være viktig i samfunnet. Da er inkluderingsbiten et logisk og godt tiltak. Korpsbevegelsen har alltid vært veldig inkluderende for de som har vært innenfor, men vi har kanskje ikke vært like flink å inkludere de som ikke er med. Dette er jo veldig aktuelt, og det er viktig at NMF og korpsbevegelsen er med og tar sin del av samfunnsansvaret når det gjelder inkludering og integrering, avslutter Bjørge.

I tillegg til Hordaland, skal NMF jobbe med ulike inkluderingsmodeller i regionene Nordvest og Øst. Prosjektet er finansiert av Regjeringen, der hovedmålet er å senke terskelen for at barn skal få delta på fritidsaktiviteter.

 

Samarbeidsmøte; PULSE, Born to play og inkludering. Foto: Olga Wergeland/NMF

Samarbeidsmøte mellom PULSE, Born to play og inkludering. Foto: Olga Wergeland/NMF