Vår daglege leiar i NMF Nordvest (Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane) skal i foreldrepermisjon, og vi treng nokon som kan gå inn i 100% stilling som dagleg leiar i perioden 1.9.2019- 1.6.2020.
Mer om stillinga finner du her