Utlysning – aspirant- og juniorkorpsdirigent (vikariat)

Har du lyst til å jobbe i et av Norges beste skolekorps i god utvikling?
Os skulekorps’ aspirant- og juniorkorpsdirigent skal ut i foreldrepermisjon, og vi søker etter en vikar for
henne i perioden 15.02.2020 – 31.12.2020.
Vi ser etter deg som brenner for å skape mestringsglede og utvikling for musikantene i aspirant- og juniorkorpset vårt!

Arbeidsoppgaver:

– Dirigering av aspirant- og juniorkorpset
– Planlegging og gjennomføring av øvelser, konserter og seminarer
– Dialog med styre, hovedkorpsdirigent og lærere/instruktører

Kvalifikasjonskrav:

– Musikkfaglig utdanning på høgskolenivå
– Pedagogisk utdanning
– Erfaring fra undervisning av målgruppen
– Kompetanse i korpsdireksjon
– Bredde i instrumentkunnskap og -erfaring vektlegges

Vi ser etter deg som:

– Er positiv
– Har gode samarbeidsevner
– Har et ekstra “gir” og vet hva som må til
– Evner å skape motivasjon hos og relasjoner med barn og unge

Vi tilbyr:

– Dirigentoppdrag i et spennende og utviklingsrettet skolekorps
– Et godt arbeidsmiljø med tett oppfølging fra korpsledere og -styre

Aspirant- og juniorkorpsene øver i Oseana kulturhus i Os, torsdager i tidsrommet 18:00 – 20:00.
Er du vikaren vi ser etter? Søknad med vedlagt CV, vitnemål og eventuelle attester kan sendes til Bjarte Bergtun bjarte3074@gmail.com og marius.thor@gmail.com innen 15.01.2020.
Aktuelle søkere kan bli
kalt inn til intervju og prøvedirigering. Utlysningen gjelder kjøp av dirigenttjenester og er ikke etansettelsesforhold. Det forutsettes at det inngås kontrakt og faktureres som selvstendig næringsdrivende. Honorar etter avtale. Den som tilbys oppdraget vil måtte fremlegge politiattest senest ved tiltredelse.

Spørsmål om stillingen kan rettes til styreleder Bjarte Bergtun (488 98 938) eller hovedkorpsdirigent og musikalsk leder Marius Fevang Thorstensen (472 66 293).