For at all rapportering og kommunikasjone skal gå uten komplikasjoner, er det en del ting korpsene må ha klart snarest:

Ha korpsregistrering og medlemslister oppdatert i korpsdrift.no
Sørg for at all informasjon om korpsets er oppdatert.

  • Husk at styremedlemmer må være registrert som medlemmer før komitelister oppdateres. Vi anbefaler at korpsene også melder inn dirigent/instruktør.
    Registrer gjerne styremedlemmer/dirigenter/instruktører med telefonnummer og e-postadresse, slik at vi kan nå alle.
  • Mange korps har postboks, men noen benytter privat adresse.
    Posten krever at adressefeltet MÅ inneholde: v/N. Navnesen, og med hans/hennes korrekt gateadresse, postnr. og -sted. OBS – maks 35 tegn!
    Dette er spesielt viktig for de som skal glede årets aspiranter med aspirantsekker eller drillposer!
    Les om aspirantsekkene/drillposene

Husk også å være registrert/oppdatert i frivillighetsregisteret!
Er dette unnagjort kan dere trygt møte alle frister for søknader og rapportering.
Fram mot nyttår gjelder følgende frister for rapportering som gjøres i korpsdrift.no:

15. desember: Årsrapport for 2020
20. desember: Rapportering Voksenopplæring (VO)