Vi trenger teknisk arrangør til følgende konkurranser 2017:

– Nordvesten Sogn og Fjordane for Skole- og generasjonskorps med drilldel. – 18. mars 2017
– Nordvesten for vaksenkorps – Møre og Romsdal – 28. oktober 2017

Søknadsfrist: 01. oktober

 

Vi ønsker at søknadene skal inneholde følgende informasjon:

  • Kontaktperson
  • Plan på overnatting, bespisning og sosialt tilbud på kveldstid
  • Har dere noen erfaring med å arrangere arrangementer?
  • Hvor skal arrangementet være?
  • Andre ting dere mener styrker søknaden deres.

Søknad sendes på mail til nordvest@musikkorps.no
Spørsmål om konkurransene kan rettes til: nordvest@musikkorps.no eller tlf. 98 24 11 64.