Deltakere i praktikantprogrammet vil få opplæring og oppfølging av NMF, samt praksis den uka FeriePULSE er i egen region i 2020. FeriePULSE vil bli arrangert i Oslo og Bergen i vinterferien, samt i Molde og Skien i sommerferien.

FeriePULSE er et lavterskeltilbud fylt med musikk, dans, rytme, sang og korpsmusikk fra flere verdensdeler. Det er åpent for alle som vil delta, uavhengig av korpserfaring, og seminaruka ender i en forestilling. Som praktikant er du en del av lærerstaben. Du vil samarbeide med både norske ledere og sørafrikanske instruktører fra PULSE-prosjektet, og en egen pedagogisk veileder vil følge deg opp under hele perioden.

Du vil få følgende erfaring:

 • Korpsmusikk og metodikk fra flere land
 • Flerkulturelt samarbeid
 • Innsikt i planlegging, gjennomføring og evaluering av kurs
 • Undervisningspraksis
 • Bruk av engelsk som språk i arbeid med barn og unge
 • Konkrete pedagogiske verktøy
 • Erfaring med administrasjonsarbeid

Å være praktikant innebærer:

 • Delta på forberedende praktikantsamling
 • Ta del i planlegging, gjennomføring og evaluering av FeriePULSE. Oppgaver vil variere ut fra behov og egne ønsker.
 • Eksempel på oppgaver:
  • Assistere i undervisningen, med særlig ansvar for oppfølging av musikanter med behov for språklig eller musikalsk veiledning.
  • Bistå administrativt team og administrative oppgaver i forbindelse med måltider, møter, pauser og transport til og fra øvelsene.
  • Planlegging, gjennomføring, opprydding og evaluering av forestillingen.

Praktikantene må være til stede på følgende:

 • Felles samling  1.–2. februar 2020 i Oslo.
 • Praksisuke under FeriePULSE i egen region

Oslo: 16.-21. februar 2020

Bergen: 23.-28. februar 2020

Molde: 27.-31. juli 2020 (med forbehold om finanisering)

Skien: uke 32 (med forbehold om finanisering)

Det blir også holdt en regionvis forberedelsesdag i forkant av seminaruka, og vanligvis finner denne sted dagen før FeriePULSE starter.

Søknad

Søknad sendes til inkludering@musikkorps.no. Merk mailen:

 • «Praktikant FeriePULSE Oslo 2020» for deg i Oslo og omegn
 • «Praktikant FeriePULSE Bergen 2020» for deg i Bergen og omegn
 • «Praktikant FeriePULSE Molde 2020» for deg i Molde og omegn
 • «Praktikant FeriePULSE Skien 2020» for deg i Skien og omegn

Søknaden må inneholde følgende informasjon:

 • Navn, adresse, e-post, mobilnummer og fødselsdato
 • Kort søknadstekst med informasjon om deg selv og hvorfor du ønsker å være med
 • Kortfattet CV
 • Anbefaling fra dirigent, styreleder eller instruktør. Hvis du ikke går i korps, kan du sende en anbefaling fra en annen leder eller lærer som kjenner deg godt.

Søknadsfrist: 5. desember 2019

Spørsmål?

Kontaktperson for praktikantprogrammet er Ragnhild S. Nordberg som nåes på ragnhild@musikkorps.no eller telefon 959 954 62.

 

Relevante lenker: