Praktikanter søkes til NMF sitt praktikantprogram. Du vil få opplæring og oppfølging av NMF, samt arbeidspraksis under lavterskeltilbudet FeriePULSE i 2019. Praktikantprogrammet i Norges Musikkorps Forbund er organisasjonens satsning på ungdommer.

FeriePULSE arrangeres i vinterferien i Oslo og Bergen og i sommerferien i Molde. Under FeriePULSE får barn som ikke reiser bort være med på en uke fylt med musikk, dans, rytme, kor og korpsmusikk fra flere verdensdeler, som ender i en forestilling. Som praktikant er du en del av lærerstaben. Du vil samarbeide med de sørafrikanske instruktørene i PULSE-prosjektet, og en egen pedagogisk veileder vil følge deg opp under hele perioden.

Du vil få følgende kompetanse:

 • Korpsmusikk og metodikk fra flere land
 • Flerkulturelt samarbeid
 • Innsikt i planlegging, gjennomføring og evaluering av kurs
 • Undervisningspraksis
 • Bruk av engelsk som språk i arbeid med barn og unge
 • Konkrete pedagogiske verktøy
 • Erfaring med administrasjonsarbeid

Å være praktikant innebærer:

 • Ta del i praktikantsamling
 • Ta del i planlegging, gjennomføring og evaluering av FeriePULSE (oppgaver du tildeles, vil variere ut fra behov og eget ønske).
 • Eksempel på oppgaver:
  • Assistere i undervisningen, med særlig ansvar for oppfølging av musikanter med behov for språklig eller musikalsk veiledning.
  • Bistå administrativt team og administrative oppgaver i forbindelse med måltider, møter, pauser og transport til og fra øvelsene.
  • Planlegging, gjennomføring, opprydding og evaluering av forestillingen.

Praktikantene må være til stede på følgende:

 • Samling 1.–2. desember 2018 på Gardermoen.
 • Mulig deltakelse på Hellsymposiene i NMF Trøndelag 18.-20. januar (ikke bekreftet)
 • En dags samling i forkant av FeriePULSE i egen region, våren/sommeren 2019 (datoen settes i samarbeid med praktikantene)
 • FeriePULSE: Søndag til fredag i aktuell FeriePULSEuke (vinterferie eller sommerferie.

Oslo: 17.-22.2 2019

Bergen: 24.-1.3.2019

Molde: Sommer 2019. Tidspunkt ikke bekreftet.

Som praktikant kan du også få mulighet til å være med på andre spennende prosjekter i regi av NMF, for eksempel «aktivitetsguide».

Innhold i søknad:

Send en kort søknad med følgende informasjon:

 • Navn, adresse og fødselsdato, epost og mobiltelefonnummer
 • Kortfattet CV
 • Kort søknadstekst med informasjon om deg selv, din musikalske bakgrunn og hvorfor du ønsker å være med

Relevante lenker:

Søknadsfrist: 1. oktober 2018

Søknad sendes til inkludering@musikkorps.no. Merk mailen:

 • «Praktikant FeriePULSE Oslo 2019» for deg i Oslo og omegn
 • «Praktikant FeriePULSE Bergen 2019» for deg i Bergen og omegn
 • «Praktikant FeriePULSE Molde 2019» for deg i Molde og omegn

Ved spørsmål, ta kontakt med Katja Furnes på telefon +47 98 28 23 74.