Veileder

Som en av landets største kulturorganisasjoner er det viktig for NMF at deres korps oppnår suksess både på det musikalske og som en gruppe mennesker som skal trives sammen. For å gi de beste muligheter til alle sine medlemmer har NMF opprettet utviklingsprogrammet ”Bli bedre”, hvor erfarne veiledere bistår korps til å fastsette og gjennomføre konkrete mål. Programmet gjennomføres i enkelte korps med målsetting: ”Vi skal gjøre korpset best mulig musikalsk ut fra korpsets forutsetninger- litt bedre hver gang”. Trinnene i arbeidet er å kartlegge nå-situasjonen i korpset, sette mål og strategi og gjennomføre. Veilederen vil være en aktiv pådriver i arbeidet for å styrke korpsdeltakernes musikalske utvikling og prestasjoner.

Arbeidsoppgaver:

 • Være en sparringspartner for styret
 • Bistå styret i å utarbeide f. eks strategiplaner og handlingsplaner og iverksette disse
 • Delta aktivt på styremøter og følge opp styret
 • Til enhver tid holde seg oppdatert på verktøy og informasjon som ligger på NMF sine nettsider slik at korpsene kan nyttiggjøre seg dette
 • Rapportere til NMF
 • Delta på veiledersamlinger og skoleringssamlinger for veiledere i regi av NMF

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper: 

 • Analytisk, strukturert og målrettet
 • Kunne skape engasjement og har gode samarbeidsegenskaper
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Reflektert og kreativ
 • Musikalsk og /eller  drillfaglig kompetanse
 • Tidligere erfaring med administrasjons og organisasjonsdrift
 • Pedagogisk tilnærming
 • Ønskelig med tidligere erfaring fra frivillighetsarbeid eller tillitsverv

Vi tilbyr:

 • Utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et inspirerende musikalsk miljø
 • Gode muligheter for egenutvikling
 • Honorar etter avtale

Veilederrollen er et deltidsengasjement og kan kombineres med vanlig fulltidsstilling. Neste veilederopplæringen er 8. – 10. september 2017.

For nærmere informasjon ta kontakt med Per Einar Fon på telefon 958 29 994 eller pere@musikkorps.no.

Les: Veiledersamlinger to ganger i året

Les: Auke i medlemstalet