Rogaland er en aktiv korps- og musikkregion, hvor hovedjobben til forbundet er å bidra til å gjøre korps til en attraktiv og tilgjengelig fritidsaktivitet for barn, unge og voksne. Norges Musikkorps Forbund er i dag Norges største frivillige kulturorganisasjon.

I regionen er det et vidt spenn av konkurranser, kurs og korpsaktiviteter, hvor vi har 144 korps med til sammen ca. 5250 medlemmer. Regionen nyter også godt av et engasjert, deltagende, og bredt sammensatt regionstyre.

Daglig leder

Stillingen som daglig leder vil være ansvarlig for å drifte og utvikle regionskontoret i Rogaland. Du får bidra til å påvirke musikk- og kulturlivet, i en organisasjon i positiv utvikling. For å lykkes i rollen er det avgjørende at du er en brobygger, med evne til å forene gode krefter, og skape vekst og verdi for alle parter. Daglig leder rapporterer administrativt til generalsekretær i NMF og inngår i generalsekretærens lederteam.

Den rette kandidaten har ambisjoner for hva korpsutvikling kan være og har en dedikasjon til verdien av å bygge korps som en attraktiv og tilgjengelig fritidsaktivitet.

Les fullstendig utlysningstekst her 

Musikkonsulent

Musikkonsulent i regionen vil få musikkfaglig ansvar og produksjonsmedansvar for regionens sommerkurs, konkurranser, regionkorps og konferanser. Du vil få jobbe med blant annet dirigentuvikling for breddesatsning i korps og bidra inn i NMFs nasjonale musikkfaglige nettverk for korpsutvikling. Musikkonsulent jobber tett med daglig leder, og rapporterer til denne. Du vil også jobbe tett med musikksjef i forbundet og andre musikkonsulenter.

Den rette kandidaten har høyere utdannelse innenfor musikk og pedagogikk, med et godt musikkfaglig nettverk. Har du erfaring med produksjon av arrangement, og dedikeres av en strukturert og planmessig arbeidsform, vil vi høre fra deg.

Les fullstendig utlysningstekst her

Om Norges Musikkorps Forbund Rogaland

Administrasjonen i NMF Rogaland består av to faste stillinger; daglig leder og musikkonsulent, og samarbeider tett med andre kollegaer i hele forbundet. Begge stillingene skal besettes fra 1. oktober 2023, eller etter avtale. Dette gir regionen et spennende mulighetsrom for å bygge teamet fra start.

I regionen arrangeres årlig instruktørkurs, konkurranser for korps og drill, konferanse og er teknisk arrangør for NM skolekorps brass og Dirigentuka.

Arbeidssted

NMF Rogaland er samlokalisert i kontorfelleskap med en rekke andre kulturorganisasjoner i Bjergstedparken, Stavanger. Parken huser også en rekke kulturinstitusjoner som Stavanger Kulturskole, Videregående Musikklinje, Stavanger Konserthus, Stavanger Symfoniorkester og UiS, Fakultet for utøvede kunstfag («musikkonservatoriet»).

Les mer om Norges Musikkorps Forbund Rogaland 

Vil du vite mer? Ta kontakt med generalsekretær Kjersti Tubas på telefon 92442884. 

NM skolekorps brass arrangeres i Stavanger hvert år. Foto: Tonje Hjøllo

Aspirantseminar under Rogalandsmesterskapet (RM) i Stavanger. Foto: Hans Lie

NMF Rogaland er samlokalisert med en rekke andre kulturorganisasjoner i Bjergstedparken, Stavanger