Musikalsk leder rødt kurs
Musikalsk og organisatorisk planlegging av kurset, praktisk, musikalsk og organisatorisk tilrettelegging under kurset. I dette ligger all planlegging, organisering av musikkfaglig innhold samt etterarbeid (evaluering) av det musikkfaglige arbeidet ved kurset. Kontakt med instruktører (informasjonsutveksling, ansvarsfordeling) i og tid før kursstart. Lede korpset i samspillstiden, samt lede huskonsert.
Timeplan for kursene legges i samarbeid mellom NMF Nord-Norge og den enkelte musikalske leder.

To Drillinstruktører
Vi søker to drillinstruktører til vårt drillkurs. Dere har lang erfaring både som utøvere på et høyere nivå og som instruktører. Dere har gjennomført instruktørkurs og vet godt hva som skal til for å gjøre drillerne gode.  Dere har ansvar for kursdeltakerne, faglig innhold og sammensetning av timeplan. Undervisningen foregår gjerne i to grupper ut i fra alder/nivå/tema etc. Drillerne bruker Seljestadhallen et stykke unna folkehøgskolen og vil få organisert transport dit.

Saxofoninstruktør rødt, svart og gult kurs
Instruktører har sammen med musikalsk leder ansvar for instrumentalundervisningen på kurset. Arbeidsoppgaver kan være: Instrumentalgruppetimer og enetimer, Undervisning i musikklære og/eller andre fag/fagområder som kurset inneholder. Eks. kammermusikk, ensemblespill, «clinics»/workshops, huskonserter m.m., etter arbeidsfordeling av musikalsk leder. Sette sammen grupper til ensemblespill/kammermusikk/musikklære osv.

Renhold/nattevakt
NMF Nord-Norge har behov for en stødig og trygg nattevakt i hele kursperioden. Arbeidstid fra kl. 23:00 – 07:00. Arbeidet vil bestå av våken tilstedeværelse og nattevaktsrunder. Nattevakter må være fylt 20 år.
Nattevakts ansvarsoppgaver:

  • Ansvar for generelt vakthold og tilstedeværelse (våken) nattestid
  • Tar over for leirledelsen når det er blitt ro på skolen/ internatet (kl. 23:00).
  • Bidra til at ro i leiren opprettholdes.
  • Gå jevnlige rundt i løpet av natten.
  • Ved en nødssituasjon, skal nattevakt ta kontakt med administrativ leder eller aktivitetsleder, begge er til stede på kurssted.
  • Forefallende gjøremål; Lett vask av gulvflater i alle oppholds- og undervisningsrom/toaletter/dusjer/ fylle på toalettpapir/såpe, lett rydding.

Alle som jobber på våre sommerkurs plikter å fremvise politiattest ved kursstart.
Søkere med pedagogisk- og musikkfaglig utdanning vil prioriteres. Til musikalsk leder- og instruktørjobb er utdanning innen musikk et krav.

Om kursstedet
Vi holder til på Harstad Folkehøgskole, et lite stykke unna Harstad Sentrum.

Innlosjering
Alle som jobber på sommerkurs, får dekt overnatting på kursstedet.

Kursperioder 2020
Gult kurs          29. juli – 02. august
Drillkurs            29. juli – 02. august
Rødt kurs          03 – 09. august
Svart kurs         03 – 09. august
Søkere som kan være hele kursperioden vil bli foretrukket. Med unntak av musikalsk leder for rødt kurs og instruktører for Drillkurs.

Søknad sendes: nordnorge@musikkorps.no , og må inneholde:
Navn:
Adresse:
E-post:
Tlf.nr:
Hva du søker (instruktør/mus.leder/drillinstruktør/nattevakt):
Kort søknadstekt og CV: