Søknadsfrist: 1.april 2019

 

Hammerfest (8-14 august for alle musikanter mellom 9-20 år)

Kurset holdes på Breilia skole i Hammerfest. Hammerfest er Finnmarks mest voksende by. Hver sommer er det mange aktiviteter for store og små i byen og sommerkurset arrangeres i år i samarbeid ungdomsfestivalen Sommerfeber.  Vi søker folk til følgende stillinger:

 • Administrativ leder
 • Instruktør saxofon/fløyte og slagverk

Harstad
Alle kursene holdes på Harstad Folkehøgskole, på Trondenes. Drillerne trener også i Seljestadhallen. Her går flere kurs samtidig, så det blir både livlig og sosialt. Vi søker folk til følgende stillinger:

 • Aktivitetsleder (Gult/rødt kurs: 29. juli – 4 august. Svart kurs: 5-11. august)
 • Drillinstruktør (5-9 august)
 • Slagverksinstruktør (Gult/rødt kurs: 29. juli – 4 august. Svart kurs: 5-11. august)

 

Se mer om stillingene her:

Instruktør – musikk
Instruktører har sammen med musikalsk leder ansvar for instrumentalundervisningen på kurset. Lønn i h.h.t NMF sine avtaler. Arbeidsoppgaver kan være:

 • Instrumentalgruppetimer og enetimer
 • Undervisning i musikklære og/eller andre fag/fagområder som kurset inneholder. Eks. kammermusikk, ensemblespill, «clinics»/workshops, huskonserter m.m., etter arbeidsfordeling av musikalsk leder.
 • Sette sammen grupper til ensemblespill/kammermusikk/musikklære osv.
 • Skriftlig evaluering av kursdeltakeren. Dette avtales nærmere med musikalsk leder.
 • Instruktørene evaluerer kurset sammen med musikalsk leder.

Instruktør – drill
Instruktører på drill har ansvar for det faglige opplegget på drillkurset. Instruktører setter sammen et balansert og variert faginnhold i kurset slik at det rommer ulike områder innenfor drill. Arbeidsoppgaver:

 • Sette opp timeplan for hele kurset (i samarbeid med NMF)
 • Tilpasse innholdet og nivået til aldersgruppene etter behov
 • Forberede til et kort avslutningsshow siste dag som viser fram det som har blitt jobbet med i løpet av kurset.

 

 Administrativ leder
Administrativ leder har det overordnede ansvaret for kurset og er bindeleddet mellom alle involverte på kurset. Ansvar for romfordeling, tilsyn, praktisk tilrettelegging og aktiviteter utenfor undervisningstiden, samt bistå musikalsk leder og instruktører med praktisk hjelp ved behov.  Administrativ leder må ha førerkort og disponere bil under kursperioden(e).  Lønn i h.h.t NMF sine avtaler.

Ansvarsoppgaver:

 • Nødvendig tilsyn og vakthold, ansvar for sosiale aktiviteter utenfor undervisning, føring av frammøtelister, innkvartering.
 • Kontaktperson for musikanter og foreldre under kurset (sykdom).
 • Ellers annen praktisk tilrettelegging som måtte oppstå under kurset (materiell, instrumenter, rom, stoler osv.) Herunder ajourføring av utstyrslister, slagverk spesielt, under kurset, ved kursslutt og overgang til nytt kurs.

 

Aktivitetsleder
Kursledere har sammen med administrativleder ansvaret for romfordeling, tilsyn, praktisk tilrettelegging og aktiviteter utenfor undervisningstiden, samt bistå musikalsk leder og instruktører med praktisk hjelp ved behov. Leirledere bør ha førerkort og disponere bil. under kursperioden(e). Lønn i h.h.t NMF sine avtaler.

Aktivitetsleders ansvarsoppgaver:

 • Nødvendig tilsyn og vakthold, ansvar for sosiale aktiviteter utenfor undervisning,
 • føring av frammøtelister, innkvartering.
 • Kontaktperson for musikanter og foreldre under kurset (sykdom).
 • Ellers annen praktisk tilrettelegging som måtte oppstå under kurset (materiell, instrumenter, rom, stoler osv.)
 • Ajourføring av utstyrslister, slagverk spesielt, under kurset, ved kursslutt og overgang til nytt kurs.

Alle som jobber på våre sommerkurs plikter å fremvise politiattest ved kursstart, selv om instruktøren/aktivitetslederen/nattevakten f.eks har vært ansatt ved tidligere anledninger.

Søkere med pedagogisk- og musikkfaglig utdanning vil prioriteres. Til instruktørjobb er utdanning innen musikk eller drillinstruktørkurs et krav. Aktivitetsledere bør ha et interessefelt innenfor musikk, da deltakelse i ensembler kan bli aktuelt.

 

Søknad må inneholde:

Navn:
Adresse:
E-post:
Tlf.nr:
Hva du søker (instruktør/mus.leder/akt.leder/nattevakt:
Kurs:
Instrument:
Kort søknadstekt og CV:

For Hammerfest, send søknad til: ellens@musikkorps.no

For Harstad, send søknad til kjellaug@musikkorps.no