Søknadsfrist: Snarest

Hammerfest (8.-14. august for alle musikanter mellom 9-20 år)

Kurset holdes på Breilia skole i Hammerfest. Hammerfest er Finnmarks mest voksende by. Hver sommer er det mange aktiviteter for store og små i byen og sommerkurset arrangeres i år i samarbeid ungdomsfestivalen Sommerfeber.  Vi søker folk til følgende stillinger:

 • Administrativ leder
 • Instruktør saxofon/fløyte og slagverk

Harstad
Alle kursene holdes på Harstad Folkehøgskole, på Trondenes. Drillerne trener også i Seljestadhallen. Her går flere kurs samtidig, så det blir både livlig og sosialt. Vi søker folk til følgende stillinger:

 • Drillinstruktør (5.-9. august)
 • Kjøkkenansvarlig (Gult/rødt kurs: 29. juli – 4. august. Svart kurs: 5.-11. august)

 

Se mer om stillingene her:

Kjøkkenansvarlig

Kjøkkenansvarlig har ansvar for alle måltider til alle deltakerne på kurset.

Søkere må disponere førerkort og fortrinnsvis også bil. Ved nødvendighet kan det være aktuelt å dele stillingen i to, så du er velkommen til å søke selv om du ikke har mulighet til å jobbe hele perioden.

Det er ikke nødvendig med kokkeerfaring, ettersom NMF bestiller middag fra catering. Man må imidlertid ha normal forståelse for hvordan man håndterer mat.

Arbeidsoppgaver inkluderer:

 • Sette fram middag som bestilles fra catering (NMF bestiller)
 • Planlegge innkjøp og handle inn tørrmat i samarbeid med administrativ leder
 • Ordne til alle måltider med tørrmat (frokost, lunsj og kveldsmat)
 • Oppvask og renhold i spiseområdet
 • Annet forefallende arbeid (f.eks. hjelpe til med kjøring av deltakere når det trengs)

Instruktør – musikk
Instruktører har sammen med musikalsk leder ansvar for instrumentalundervisningen på kurset. Lønn i h.h.t NMF sine avtaler. Arbeidsoppgaver kan være:

 • Instrumentalgruppetimer og enetimer
 • Undervisning i musikklære og/eller andre fag/fagområder som kurset inneholder. Eks. kammermusikk, ensemblespill, «clinics»/workshops, huskonserter m.m., etter arbeidsfordeling av musikalsk leder.
 • Sette sammen grupper til ensemblespill/kammermusikk/musikklære osv.
 • Skriftlig evaluering av kursdeltakeren. Dette avtales nærmere med musikalsk leder.
 • Instruktørene evaluerer kurset sammen med musikalsk leder.

Instruktør – drill
Instruktører på drill har ansvar for det faglige opplegget på drillkurset. Instruktører setter sammen et balansert og variert faginnhold i kurset slik at det rommer ulike områder innenfor drill. Arbeidsoppgaver:

 • Sette opp timeplan for hele kurset (i samarbeid med NMF)
 • Tilpasse innholdet og nivået til aldersgruppene etter behov
 • Forberede til et kort avslutningsshow siste dag som viser fram det som har blitt jobbet med i løpet av kurset.

 Administrativ leder
Administrativ leder har det overordnede ansvaret for kurset og er bindeleddet mellom alle involverte på kurset. Ansvar for romfordeling, tilsyn, praktisk tilrettelegging og aktiviteter utenfor undervisningstiden, samt bistå musikalsk leder og instruktører med praktisk hjelp ved behov.  Administrativ leder må ha førerkort og disponere bil under kursperioden(e).  Lønn i h.h.t NMF sine avtaler.

Arbeidsoppgaver:

 • Nødvendig tilsyn og vakthold, ansvar for sosiale aktiviteter utenfor undervisning, føring av frammøtelister, innkvartering.
 • Kontaktperson for musikanter og foreldre under kurset (sykdom).
 • Ellers annen praktisk tilrettelegging som måtte oppstå under kurset (materiell, instrumenter, rom, stoler osv.) Herunder ajourføring av utstyrslister, slagverk spesielt, under kurset, ved kursslutt og overgang til nytt kurs.

 

 

Søknad må inneholde:

Navn:
Adresse:
E-post:
Tlf.nr:
Hva du søker (instruktør/mus.leder/akt.leder/nattevakt:
Kurs:
Instrument:
Kort søknadstekt og CV:

For Hammerfest, send søknad til: ellens@musikkorps.no

For Harstad, send søknad til kjellaug@musikkorps.no