Hva er regionstyret? 
Regionstyret er det øverste organet i NMF Nordvest og har ansvar for å utvikle regionen, bidra til at korpshverdagen blir bedre og hjelpe de lokale korpsene i samarbeid med administrasjonen. Styret består av en styreleder, nestleder, 4 faste styremedlemmer og 4 varamedlemmer.  Første vara stiller på alle møter.

Hvilket arbeid gjøres i regionstyret?
Det er normalt 3-4 fysiske styremøter + landsmøte hver annet år. I tillegg til styremøter representerer regionstyret på regionens egne arrangement, som sommerkurs, Nordvesten Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal og på øvelser og konserter etter invitasjon fra korpsene.

Hovedarbeidet i styret er å planlegge aktivitet, følge den økonomiske situasjonen (sammen med Daglig leder) og utarbeide dokumenter som strategi og handlingsplaner regionalt. Styreleder og nestleder deltar også på to nasjonale ledermøter hvert år.

Hvem ser vi etter?
Regionstyret bør være en bredt sammensatt gruppe med ufyllende kompetanse og bakgrunn.

Under er en liste over de ulike kompetansen og personlige egenskapene styremedlemmene kan ha:

  • Erfaring fra styrearbeid, enten i lokale korps eller andre frivillige organisasjoner
  • Kjennskap til NMF som organisasjon
  • Kjennskap til den geografiske regionen (og den er stor)
  • Erfaring med musikalsk ledelse og eller musikalsk utforming i korps
  • Erfaring med markedsføring, sponsorarbeid osv.
  • Kompetanse i politisk arbeid
  • Kompetanse innenfor jus, økonomi, ledelse osv.
  • Samarbeidsevne og kjennskap til konfliktløsning.

Kjenner du en som kan styrke regionen, men passer ikke helt til listen over, send likevel forslag. Det er viktig med mangfold i styret.

Alle som blir valgt vil bli bedt om å levere politiattest, da representasjon vil innebefatte omgang med barn og ungdom under 18 år.

Fyll ut skjemaet under så får valgkomiteen dine forslag!

Ser du ikke skjemaet? Trykk her for å gå rett til skjemaet.