I løpet av det siste året har en arbeidsgruppe utredet grunnlaget for en ny sammenslutning, som en paraplyorganisasjon for de frivillige kulturorganisasjonene. Generalsekretær i Norges Musikkorps Forbund Karl Ole Midtbø har vært med fra NMF sin side. Generalsekretær i Noregs Ungdomslag, Eli Ulvestad har koordinert arbeidet på vegne av organisasjonene som står bak:

– De frivillige kulturorganisasjonene skaper store verdier for mennesker og lokalsamfunn over hele landet. Dessverre opplever vi at dette feltet ofte kommer til kort når offentlige goder og virkemidler fordeles innen kulturfeltet. Det tror vi skyldes at det mangler en grunnleggende forståelse for hvilke verdier som amatørkulturen skaper.

Kulturalliansen skal sette kulturpolitiske saker på dagsorden og gi økt gjennomslagskraft og bedre rammevilkår for det frivillige kulturtilbudet.

Én felles stemme

Hun mener det er på høy tid at kulturorganisasjonene nå har muligheten til å snakke med én, felles stemme.

– Skal vi nå frem i kulturdebatten, må vi fortelle mer om hva vi gjør og hvilke resultater det gir. Kulturalliansen skal sette kulturpolitiske saker på dagsorden og gi økt gjennomslagskraft og bedre rammevilkår for det frivillige kulturtilbudet. Samtidig skal Kulturalliansen bringe kunnskap om omfanget og mangfoldet i kulturlivet i hele landet, og betydningen dette har for lokalsamfunn og og livskvalitet.

Kulturorganisasjonene nå har muligheten til å snakke med én, felles stemme.

Jobber for alle i hele landet

Kulturalliansen jobber for et landsomfattende og variert kulturtilbud for alle innbyggerne, med utgangspunkt i de mange kulturaktivitetene som frivilligheten organiserer. Den pågående kommunereformen innebærer også at kulturtilbudet i landets kommuner må tegnes opp på nytt.

Kulturalliansen har som målesetting å skape større innflytelse i kulturpolitikken. Foto: Kulturalliansen

Kulturalliansen har som målsetting å skape større innflytelse i kulturpolitikken. Foto: Kulturalliansen

– Kultur har en egenverdi, men bidrar også til å løse samfunnsutfordringer. I dette bildet kan kulturorganisasjonene legge tydeligere føringer på samarbeidet med fylker og kommuner. Blant annet må vi tørre å stille krav til at kulturen skal prioriteres på lik linje med idretten. Vårt mål er en større deltakelse i kulturlivet og et bedre kulturtilbud i landets kommuner.

Vårt mål er en større deltakelse i kulturlivet og et bedre kulturtilbud i landets kommuner.

Kulturalliansen.no