Om konkurransen

På grunn av smittevern og pandemien vi er inne i er det bestemt fra NMF Nasjonalt at det kun er mulig å konkurrere i den regionen du har bostedsadresse. NMF Rogaland og NMF Hordaland har besluttet at drillkonkurransene i 2021 skal arrangeres som så kortreiste arrangementer som mulig. Det er derfor bestemt at Boknafjorden avgjør inndelingen til hvilke tropper som blir invitert til hvilken konkurranse. Tropper i Hordaland regionen og de nord for Boknafjorden kan delta på Vinterpokalen 2021. Det er tillatt med samarbeids-tropper og duett innenfor overnevnt område. For mer informasjon, se informasjon på NM Kvalifisering og regionale drillkonkurranser for 2021.

Vinterpokalen er en kvalifiseringskonkurranse i solo- og duettklasser for NM Drill 2021. Solister og duetter som ikke har mulighet til å stille på kvalifiseringskonkurranse, pga. sykdom (ved innsending av legeattest) eller fordi duetten krysser regions grensen, kan kvalifisere seg ved å delta på digital NM kvalifisering. Mer informasjon finner dere her.

Konkurransen er satt opp til to dager, men det er mulig vi klarer å avvikle konkurransen på en dag. Dette ser vi første etter at påmeldingsfristen har gått ut.

Ansvarlig for konkurransen: NMF Hordaland

Alle spørsmål/ henvendelser bes sendes til vinterpokalen@musikkorps.no

Produsent: Sissel Thomsen, NMF produsent
Teknisk arrangør: Sveio Drill