Tema vil i hovedsak være knyttet til avslutning av året:

  • Regnskap ved bruk av Fiken eller Visma.
  • VO-rapportering, frist 20. desember.
  • Årsrapporten, frist 15. desember.

Påmelding til webinaret, gjøres nederst på siden, der vil det være mulig å sende inn eventuelle spørsmål på forhånd.

Det er også mulig å stille spørsmål muntlig underveis.

Les mer om årsrapportering her

Les mer om VO-rapportering her

Meld på her: