FeriePULSE er et lavsterskel ferieseminar for barn og unge i grunnskolesalder med og uten korpsbakgrunn. Korps og kulturskole må søke sammen for å kunne motta FeriePULSE. For å finne ut om FeriePULSE er noe for dere, oppfordrer vi representanter fra korps (styre og dirigent), kulturskolen og kulturskole-eier til å delta på webinar.

Det er ikke et krav om å delta på webinaret for å søke støtte, men et tilbud hvor man kan stille spørsmål. Påmelding til webinaret finner du her. 

Vi ønsker så å støtte lokalsamfunn som får tildeling i 3 år (avhengig av at vi mottar nok støtte). Etter 3 år er målet at lokalsamfunnet skal være rustet til å gjennomføre FeriePULSE på egen hånd.

Her finner du mer informasjon om FeriePULSE.

Viktige datoer i FeriePULSE:

  • Utlysning stimuleringsmidler vil bli publisert 1. mars 2023 
  • Webinar 14. mars kl. 09.30 eller kl. 16.30 (ikke obligatorisk)
  • Søknadsfrist for stimuleringsmidler til FeriePULSE 14. april
  • Tildeling innen utgangen av april
  • FeriePULSE leder- og ungdomspraktikantopplæring 18.-20. august på Gardermoen
  • Gjennomføring av prosjektet i ditt lokalmiljø høsten 2023

Link til påmelding.

Omfang på tildeling avhenger av hvilke svar NMF fra fra søkte støtteordninger. FeriePULSE støttes allerede av Bufdir.