Hensikten med workshopene vil være å hjelpe korpsene til å holde i gang musikkaktiviteten. Medlemmene vil få fremgang og korpset kan være godt forberedt til oppstart igjen. Her vil vi gi konkrete råd til aktivitet som kan gjennomføres i hverdagen vi nå står i, og tips til hvordan dirigenten kan rigge korpset godt for fremtiden.

Zoom er et videokonferanseverktøy, hvor du kan ha dialog med musikantene og man kan se hverandre. Dette gir et godt utgangspunkt for å opprettholde det sosiale og felles fokus på musikken. Samspill er en utfordring, men vi har noen idéer til hvordan dette kan løses og andre aktiviteter man kan benytte.

Påmelding: 

Tirsdag 14.04 kl. 10.30-11.30 med Torild Hafskjold
Onsdag 15.04 kl. 14.00-15.00 med Ola Fredheim Haug
Torsdag 16.04 kl. 19.00-20.00 med Andreas B. Øvringmo

 

 

Mer om digital undervisning og alternative aktiviteter: 

Stor interesse for digital undervisning
Forslag til alternative aktiviteter for musikanter, instruktører/dirigenter, drillere og korpsstyret.