Fortsatt støtte til Korps på friluftstur i Hordaland