Foredragene koster kr 100,- per stk. og betales til Lilli i kantinen før foredraget starter.

”Den gode øvelsen: Slagverk!”
Tirsdag 09.08, kl. 15:00-16:30 i LKS Torbjørn Dahl & Ivar Atle Fjordheim
Mange dirigenter sliter med å få slagverkgruppa til å fungere godt i korpset, både musikalsk og organisatorisk. Torbjørn Dahl og Ivar Atle Fjordheim vil i dette foredraget å belyse de faktorene som er viktige for at slagverkgruppa også skal bli en del av den gode øvelsen. Her får du råd og tips om organisering, instrumentbruk og tilrettelegging basert på to slagverkeres erfaring.


”Workshop, slagverk: RytMEDspill”
Tirsdag 09.08, kl. 18:00-20:30 i Kulturskolesalen Torbjørn Dahl & Ivar Atle Fjordheim
En workshop der alle er RytMEDspillere på ulike typer slagverkinstrumenter.
Deltakerne vil jobbe med lytting, imitasjon, kreativitet, dialog og samhandling, og vil lære ulike tegn og signaler som kan brukes for å fremme samspillet.


”Den gode øvelsen: Pedagogens perspektiv”

Onsdag 10.08, kl. 13:00-16:30 Inger Anne Westby
Inger Anne Westby underviser i didaktikk ved Norges Musikkhøgskole. Inger Anne stiller spørsmålene: «Hva er en god øvelse? – For hvem er øvelsen til? – Hva må vi egentlig øve på?». Hun ser også på hvordan vi kan planlegge og forberede oss til gode øvelser.


”Den gode øvelsen: Musikerens perspektiv”

Torsdag 11.08, kl. 13:00-16:30 Frøydis Ree Wekre
Frøydis Ree Wekre er en internasjonalt kjent hornist og regnes som en av verdens fremste messing-pedagoger. Hun har undervist ved Norges Musikkhøgskole i en årrekke. Frøydis skal snakke om hvordan dirigenten kan bidra til å skape en god øvelse – fra musikerens perspektiv.