NMF har gjennom sitt medlemsskap i Norsk Musikkråd (NMR) en rammeavtale med TONO. Videre har NMF siden 2009 hatt en tilleggsavtale med TONO som er en viktig medlemsavtale for våre korps. Årets forhandling var godt i gang da Korona-situasjonen satt en stopper for å sluttføre avtalen. Det forventes at tilleggsavtalen kommer på plass så snart det er mulig.

Du kan lese mer om NMRs rammeavtale her.

Likevel – all rapportering går som normalt. Alle korps er forpliktet til å rapportere hvilken musikk som spilles. Medlemskorps som arrangerer konkurranser skal altså rapportere til TONO. Det enkleste er da at arrangør sender inn konkurranseprogrammet til TONO.

Last ned rapporteringsskjema. Korpset kan sende inn skjema på e-post til tono@tono.no

Oppdatert 02.04.2020