Alle korps må søke om tillatelse og rapportere for konserter.  TONO er en organisasjon som forvalter opphavsrettighetene for tekst og musikk som brukes på konserter. Les mer på  TONO sine nettsider.

Fra 1.januar 2024 må korpsene selv søke TONO om tillatelse til å gjennomføre konserter før de finner sted. De må også rapportere inn hvilke verk som er fremført på konserten innen 10 dager etter at konserten er gjennomført. Dette gjøres på TONO sine nettsider

Det spilles mye musikk på 17.mai. Men det er kun dersom korps er arrangør at de skal søke om TONO godkjenning.  På nasjonaldagen er det som regel kommunen/skolen som er arrangør, ikke korpsene.

NMF vil dekke alle TONO-vederlag. Korpsene må selv legge ut for disse, og vil få fakturaer direkte fra TONO. Når faktura er mottatt og betalt, kan dette sendes til okonomi@musikkorps.no for full refusjon av vederlaget.

Hvordan rapportere til TONO?

Alle korps er forpliktet til å rapportere hvilken musikk som spilles. Dere må sende inn rapportskjema med repertoarliste for alle musikkinnslag på konserten deres. Det vil si at det er dere som arrangør som skal sende inn repertoarliste på vegne av alle som framfører rettighetsbelagt musikk på konserten deres. Dersom dere har med et gjestekorps, -kor eller andre utøvere som framfører noe i tillegg til dere selv, så skal det også med på lista.  

Dere kan gjøre dette på to måter: 

  • Rapportere direkte fra medlemssystemet TUTTI (Styreportalen A/S), forutsatt at korpset har notearkivmodulen. Gjøres gjennom å opprette konserten som et prosjekt og koble på stykkene som spilles.
  • Last ned rapporteringsskjema her, og skriv inn konsertprogrammet. Korpset kan sende inn PDF-skjema på e-post til marked@tono.no . 

Her er et utklipp fra medlemssystemet TUTTI sin TONO-kobling. Dersom korpset ditt ikke har Notearkivmodulen, kan du gjøre dette manuelt. Se info over.

Les mer her om bruddet med TONO