NMF har gjennom sitt medlemskap i Norsk Musikkråd (NMR) en rammeavtale med TONO. Videre har NMF siden 2009 hatt en tilleggsavtale med TONO som er en viktig medlemsavtale for våre korps.

NB! Konserter som strømmes er ikke innbefattet av avtalen vår med TONO. Sjekk hvilke retningslinjer som gjelder for strømming av konserter.

Du kan lese mer om NMRs rammeavtale her.

All rapportering går som normalt. Alle korps er forpliktet til å rapportere hvilken musikk som spilles. Medlemskorps som arrangerer konkuranser skal altså rapportere til TONO. Det enkleste er da at arrangør sender inn konkurranseprogrammet til TONO.

Last ned rapporteringsskjema. Korpset kan sende inn skjema på e-post til tono@tono.no

 

Oppdatert 19.07.2021