Hva skal dere som korps gjøre? 

Vi i forbundet har rammeavtalen på vegne av alle korps slik at hvert enkeltkorps ikke må søke hver gang dere har konsert, og betale inn penger til TONO. Medlemskapet dekker dette, og vi i forbundet tar oss av det administrative. Det eneste dere skal gjøre er å sende inn en rapport etter hver konsert.

Last ned rapporteringsskjema. Korpset kan sende inn skjema på e-post til tono@tono.no

Konserter med mer enn 50.000,- i billettinntekter: Les her

Strømming av konserter
Konserter som strømmes er ikke innbefattet av avtalen vår med TONO. Sjekk hvilke retningslinjer som gjelder for strømming av konserter.

Regionmesterskap, Norgesmesterskap m.m.
Les mer her.

Mer om avtalen med TONO

Norges Musikkorps Forbund har hatt en rammeavtale med TONO siden 2009, en avtale Norsk musikkråd, hvor NMF er medlem, har hovedansvaret for. Rammeavtalen vi har hatt med TONO siden 2009, stoppet under pandemien, med ble forlenget for første halvår av 2022 i mai. Nå er den også forlenget for perioden 1. juli – 31. desember 2022  Du kan lese mer om NMFs rammeavtale  her.

Norges Musikkorps Forbund har også en tilleggsavtale med TONO, for konkurranser og store arrangement. Denne er også forlenget.

Hjemmeside TONO

NMF har gjennom sitt medlemskap i Norsk Musikkråd (NMR) en rammeavtale med TONO. Videre har NMF siden 2009 hatt en tilleggsavtale med TONO som er en viktig medlemsfordel for våre korps.

NB! Konserter som strømmes er ikke innbefattet av avtalen vår med TONO. Sjekk hvilke retningslinjer som gjelder for strømming av konserter.

Det er inngått avtale med TONO for 1. halvår 2022. Du kan lese mer om NMRs rammeavtale her.

All rapportering går som normalt. Alle korps er forpliktet til å rapportere hvilken musikk som spilles. Medlemskorps som arrangerer konkuranser skal altså rapportere til TONO. Det enkleste er da at arrangør sender inn konkurranseprogrammet til TONO.

Last ned rapporteringsskjema. Korpset kan sende inn skjema på e-post til tono@tono.no

Oppdatert 27.09.2022.