Hvordan rapportere til TONO?
Alle korps er forpliktet til å rapportere hvilken musikk som spilles. Dere må sende inn rapportskjema med repertoarliste for alle musikkinnslag på konserten deres. Det vil si at det er dere som arrangør som skal sende inn repertoarliste på vegne av alle som framfører rettighetsbelagt musikk på konserten deres. Så har dere med et gjestekorps, -kor eller andre utøvere som framfører noe i tillegg til dere selv, så skal det også med på lista.  

Last ned rapporteringsskjema. Korpset kan sende inn skjema på e-post til marked@tono.no eller rapportere via korpsets side i Styreportalen/Tutti.

Hva gjelder når
Små konserter (billettomsetning 0- kr 50.000)
Rammeavtalen dekker alle konserter som har en billettomsetning inntil 50.000. Etter konserten er avholdt skal det meldes inn til TONO hvilke verk som er fremført, for å sikre korrekt avregning mellom rettighetshaverne. 

Store konserter (billettomsetning over kr 50.000 ) og festivaler/stevner
Vi i NMF har også en tilleggsavtale med TONO. Den dekker store konserter, festivaler og stevner våre medlemskorps arrangerer selv. Det betyr at vi i forbundet betaler TONO, dere rapporterer i etterkant. Etter konserten, festivalen o.l er avholdt skal det meldes inn til TONO hvilke verk som er fremført, for å sikre korrekt avregning mellom rettighetshaverne. 

Regionsmesterskap, Norgesmesterskap m.m arrangert av NMF 
Det er dekket av avtalen NMF har med TONO. Etter arrangementet rapporteres det fra teknisk arrangør til TONO. 

Strømming av konserter
Konserter som strømmes er ikke innbefattet av avtalen vår med TONO. Sjekk hvilke retningslinjer som gjelder for strømming av konserter. 

Mer om avtalen mellom NMF og TONO 
Norges Musikkorps Forbund har hatt en rammeavtale med TONO siden 2009, en avtale Norsk musikkråd, hvor NMF er medlem, har hovedansvaret for. Rammeavtalen vi har hatt med TONO siden 2009, stoppet under pandemien, men ble forlenget ut 2022. Nå fra 2023 er ny avtale laget.   

Norges Musikkorps Forbund har også en tilleggsavtale med TONO, for konkurranser og store arrangement i forbundets regi og medlemskorpsene. Denne har eksistert siden 2009, og er fornyet, og nå gjeldene ut 2023. 

Mer info: 

Norsk Musikkråd – Rammeavtale TONO

TONO