NMFs hederstegn:
1. Sølvtrompeten
2. NMFs hederspris «Musikanten»*
3. Hederstegn for dirigenter
4. Fortjenstmedaljen
5. Hedersdiplomet*
6. 70-årsmedaljen
7. 60-årsmedaljen
8. 50-årsmedaljen
9. 40-årsmedaljen
10.30-årsmedaljen
11.20-årsmedaljen

I lenkene under finner du søknadsskjema:

Reviderte statutter for Hederstegn og Årsmedaljer (20, 30, 40, 50, 60 og 70 år) september 2021

Prisinformasjon

Søknadsskjema-årsmedaljer

Søknadsskjema NMFs Fortjenestmedalje

Søknadsskjema- NMFs Hederstegn for dirigenter

Søknadsskjema NMFs Sølvtrompet 

Andre Årsmedaljer  (1-10 år) og pokaler

*Det er ikke skjema for å søke på Hedersdiplom og NMFs hederspris «Musikanten».