NMFs hederstegn:
1. Sølvtrompeten *
2. NMFs hederspris «Musikanten»*
3. Hederstegn for dirigenter
4. Fortjenstmedaljen
5. Hedersdiplomet*
6. 70-årsmedaljen
7. 60-årsmedaljen
8. 50-årsmedaljen
9. 40-årsmedaljen
10.30-årsmedaljen
11.20-årsmedaljen

I lenkene under finner du søknadsskjema:

Prisinformasjon

Søknadsskjema årsmedaljer

Søknadsskjema NMFs Fortjenestmedalje

Søknadsskjema- NMFs hederstegn for dirigenter

Andre årsmedaljer  (1-10 år) og pokaler

Statutter hederstegn

*Det er ikke skjema for å søke på Sølvtrompeten, NMFs hederspris «Musikanten» eller Hedersdiplom.