NMFs hederstegn:
1. Sølvtrompeten
2. NMFs hederspris «Musikanten»*
3. Hederstegn for dirigenter
4. Fortjenstmedaljen
5. Hedersdiplomet*
6. 60-årsmedaljen
7. 50-årsmedaljen
8. 40-årsmedaljen
9. 30-årsmedaljen
10. 20-årsmedaljen

I lenkene under finner du søknadsskjema:

Reviderte statutter for Hederstegn og Årsmedaljer (20, 30, 40, 50 og 60 år) mars 2015

Prisinformasjon

Søknadsskjema årsmedaljer

Søknadsskjema NMFs Fortjenstmedalje

Søknadsskjema NMFs Hederstegn for dirigenter

Søknadsskjema NMFs Sølvtrompet

Andre Årsmedaljer  (1-10 år) og pokaler

*Det er ikke skjema for å søke på Hedersdiplom og NMFs hederspris «Musikanten».