Dersom korpset har problemer som krever juridisk kompetanse, kan korpset rette en henvendelse til post@musikkorps.no. NMF vil da gjøre en vurdering om det er behov for juridisk bistand, og videresende saken til vår advokat. Etter tre gratistimer, er prisen kr 1000,- pr time, dersom korpset har behov for mer hjelp.

I tillegg kan enkeltmedlemmer og korps benytte seg av vår advokat til kr 1000,- pr time, uavhengig av sakens innhold. Ta i så fall direkte kontakt med tor.oystein.enge@stiegler.no