Hvorfor engasjere barna i dirigentaktiviteter fra dag én i korpset?

 • Musikantene forstår dirigenten bedre
 • Dirigenten reflekterer rundt egen rolle
 • Skape interesse for og rekruttering til dirigentfaget
 • Belyse musikk og musisering fra en annen innfallsvinkel og bidra til helhetlig musikkforståelse

Aktiviteter for alle

Disse aktivitetene kan gjøres felles. Musikantene kan reise seg opp, dirigere og synge. Deretter kan de som vil prøve foran korpset. Dirigeringen kan også benyttes til å sysselsette musikanter og gi dem dypere kunnskap om musikken mens du øver med enkelte instrumentgrupper. Musikantene kan da sitte på plassene sine og dirigere, mens du jobber med de andre. Her kommer noen eksempler på hvordan du kan involvere alle i dirigeringen:

Forberedelse:
 

 

 

Starte og slå av fermate:

Start med pust – pust med armene
– Følger alle dirigenten?
– Hvilken klang får du?

Dynamikk på fermate:

– Vise crescendo og diminuendo med bevegelser
– Subito f og p
– Spiller musikantene i den dynamikken man viser?

Taktarter:

Lær først taktartene skjematisk. Knytt dem deretter til stykker man jobber med.
Lær 4/4, 3/4, 2/4 og andre taktarter knyttet til stykkene som spilles. I innøvingen av bevegelsene kan det være enklere om man bruker begge hendene, som speiler hverandre, selv om det er en fordel å bruke kun en hånd etterhvert.

 

Syng rytmen:

Alle synger rytmen, eller stemmen sin i stykket, mens de dirigerer.

 

Lære opptakter på forskjellige slag – alt etter musikken som spilles i korpset.

Flere taktartøvelser:
– Gå i jevn puls mens man synger og dirigerer.

Karakter og tempo:

Vis forskjell på legato/staccato, ulik dynamikk, ritardando og accelerando osv. Kan gjøres på skalaøvelser, gehørspill av enkle melodier eller utdrag fra stykker som spilles i korpset.

 • Opptakter og taktarter med karakter og artikulasjon
 • Endre karakter underveis
 • Innsatser
 • Spiller musikantene i den karakteren man viser? Kan dirigenten bruke noen ord til å forsterke budskapet?

Opp og diriger!

Den beste måten å få et forhold til dirigering på, er å få prøve å dirigere korpset. For de som vil kan det være moro å dirigere et helt stykke enten på øvelsen eller på konsert. Dette kan man gjøre fra man er veldig ung og fersk musikant og dirigent.

For de med større interesse

Det kan være lurt å lage kurs eller legge til rette for mer dybde hos de som viser interesse for faget. Kanskje har også NMF et tilbud for de ivrigste? Her er eksempler på temaer det kan være aktuelt å ta tak i for de som er spesielt interessert i dirigering.

Partiturforståelse

 • Transposisjon
 • Harmonilære
 • Enkel analyse: Form, fraselengder osv.
 • Instrumentasjon

Kommunikasjon

 • Rolleforståelse som leder
 • Kroppsspråk
 • Hvordan henvende seg til korpset?

Dirigere et stykke med korpset

 • Forberede partituret
 • Enkel prøveteknikk
 • Dirigere på konsert