Digitale dirigentstudier og Digitale skolekorpsstudier

Her finner du artikler og filmer for dirigenter tilgjengelig for alle som logger inn:

http://universityofstavanger.eliademy.com

Tren dirigentteknikk med Trond Korsgård

Lær grunnleggende dirigentteknikk ved å gjenta øvelsene i filmsnuttene under. Øvelsene inngår, sammen med en rekke andre videoleksjoner, i de nettbaserte dirigentstudiene ved Universitetet i Stavanger.

https://www.uis.no/fakultet-institutt-museum-og-sentre/fakultet-for-utovende-kunstfag/studier/dirigering-og-dirigentstudier/filmer/

Musikkparken

NRK har produsert innhold knyttet til pensum på videregående skoler med musikklinje. Under Instruksjon og ledelse finner du både tekster og videoer knyttet til det å dirigere korps.

www.nrk.no/musikkparken

Norsk kulturskoleråd

Norsk kulturskoleråd og de kommunale kulturskolene er naturlige samarbeidspartnere for spesielt skolekorpsene. Her finner du blant annet kulturskolens rammeplan.

www.kulturskoleradet.no

Kulturskolebanken

Norsk kulturskoleråd har laget en verktøykasse for kulturproduksjoner. Her kan du  finne gode verktøy for korpsets konserter og forestillinger.

www.kulturskolebanken.no

Utdanningsdepartementet

På utdanningsdepartementets nettsider finner du læreplanen for musikk i grunnskolen samt ideer til undervisningsopplegg i musikk.

www.udir.no

Flere relevante lenker

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen: www.kunstkultursenteret.no

Musikk i skolen: www.musikkiskolen.no

El Sistema Sverige: www.elsistema.se

Music Mind Games: www.musicmindgames.com

Sangfoni, NRKs serie for barn som kan gi inspirasjon til innfallsvinkler og metoder: https://tv.nrk.no/serie/sangfoni

US Army Education: http://www.music.army.mil//education/

Educational clinic series: www.youtube.com/user/USArmyFieldBand

Vic Firth, filmer om spilleteknikk på percussion: http://vicfirth.com/percussion-101/

Band Directors Talkshop: www.banddirectorstalkshop.com