Dirigentløftet

NMF er med i Dirigentløftet som er en langsiktig satsing med mål om å heve nivå, dyrke kompetanse, øke status, skape samarbeid og bidra til økte karrieremuligheter for Norges dirigenter. Satsingen omfatter en rekke ulike program og tilbud på alle nivå og skal bidra til å gjøre Norge til en dirigentnasjon. Satsingen er initiert og støttet av Dextra Musica, Sparebanktiftelsen. Følg med på arrangementer og ressurser her: https://dirigentloftet.no/

Musikkparken

NRK har produsert innhold knyttet til pensum på videregående skoler med musikklinje. Under Instruksjon og ledelse finner du både tekster og videoer knyttet til det å dirigere korps.

www.nrk.no/musikkparken

Norsk kulturskoleråd

Norsk kulturskoleråd og de kommunale kulturskolene er naturlige samarbeidspartnere for spesielt skolekorpsene. Her finner du blant annet kulturskolens rammeplan.

www.kulturskoleradet.no

Kulturskolebanken

Norsk kulturskoleråd har laget en verktøykasse for kulturproduksjoner. Her kan du  finne gode verktøy for korpsets konserter og forestillinger.

www.kulturskolebanken.no

Utdanningsdepartementet

På utdanningsdepartementets nettsider finner du læreplanen for musikk i grunnskolen samt ideer til undervisningsopplegg i musikk.

www.udir.no

Flere relevante lenker

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen: www.kunstkultursenteret.no

Musikk i skolen: www.musikkiskolen.no

El Sistema Sverige: www.elsistema.se

Music Mind Games: www.musicmindgames.com

Sangfoni, NRKs serie for barn som kan gi inspirasjon til innfallsvinkler og metoder: https://tv.nrk.no/serie/sangfoni

Educational clinic series: www.youtube.com/user/USArmyFieldBand

Vic Firth, filmer om spilleteknikk på percussion: http://vicfirth.com/percussion-101/

Band Directors Talkshop: www.banddirectorstalkshop.com

The Midwest Clinic: https://www.midwestclinic.org/