REGLEMENT OG RETNINGSLINJER

Reglement for korpsdrillkonkurranser i NMF 2023 (NY)

Nettsak som omhandler de siste endringene av regelverkene i 2023

Retningslinjer for korpsdrillkonkurranser i NMF pr. 14.10.2022

Nettsak som omhandler den siste revideringen av retningslinjene

KLASSER, ALDERSKLASSER, DIVISJONER OG MUSIKKTIDER

Klasser, aldersinndelinger og divisjoner fra 1. januar 2023

Musikk- og programtider sesong 2022/2023

Aldersinndeling konkurranser i 2023

DIVERSE

Kortprogram: Beskrivelse av elementer + video

NBTA-standardmusikk til nedlasting

Informasjon om leveltesting