Nettsak som omhandler den siste revideringen av retningslinjene (NY!)

REGLEMENT OG RETNINGSLINJER

Reglement for korpsdrillkonkurranser i NMF pr. 01.10.2018

Retningslinjer for korpsdrillkonkurranser i NMF pr. 14.10.2022 (NY!)

KLASSER, ALDERSKLASSER, DIVISJONER OG MUSIKKTIDER

Klasser, aldersinndelinger og divisjoner fra 1. januar 2023 (NY!)

Musikk- og programtider sesong 2022/2023 (NY!)

Aldersinndeling konkurranser i 2023 (NY!)

DIVERSE

Kortprogram: Beskrivelse av elementer + video

NBTA-standardmusikk til nedlasting

Informasjon om leveltesting