Viktig informasjon til alle konkurransedrillere – nyheter høsten 2020

 

REGLEMENT OG RETNINGSLINJER

Reglement for korpsdrillkonkurranser i NMF pr. 01.10.2018

Retningslinjer for korpsdrillkonkurranser i NMF pr. 12.10.2021 (NY!)

 

KLASSER, ALDERSKLASSER, DIVISJONER OG MUSIKKTIDER

Klasser aldersinndelinger og divisjoner pr. 1. januar 2022 (NY!)

Musikktider og programlengder pr. 11.09.2020 (ingen endringer i 2021/2022-sesongen)

Aldersinndeling konkurranser i 2022 (NY!)

 

DIVERSE

Kortprogram: Beskrivelse av elementer + video

NBTA-standardmusikk til nedlasting

Informasjon om leveltesting