Reglement for korpsdrillkonkurranser i NMF pr. 01.10.2018

Retningslinjer for korpsdrillkonkurranser i NMF pr. 01.10.2018

Retningslinjene mangler en viktig oppdatering: Med innføring av Batonflag Team, og endring av Accessories Corps til Showtwirl Corps, så er det også mulig å kvalifisere seg til EM (Batonflag) og EM/VM (Showtwirl) i disse kategoriene.

Oversikt over endringer i retningslinjene for drillkonkurranser fra 2017 til 2018

Aldersinndeling konkurranseåret 1 sept 2018 til 31 aug 2019

Informasjon om leveltesting