Viktig informasjon om kvalifisering til NM korpsdrill 2021

Viktig informasjon til alle konkurransedrillere – høstens nyheter!

Nettsak om oppdaterte retningslinjer 12. september 2020

 

REGLEMENT OG RETNINGSLINJER

Reglement for korpsdrillkonkurranser i NMF pr. 01.10.2018

Retningslinjer for korpsdrillkonkurranser i NMF pr. 11.09.2020

 

KLASSER, ALDERSKLASSER, DIVISJONER OG MUSIKKTIDER

Klasser aldersinndelinger og divisjoner pr. 11.09.2020 (NY!)

Musikktider og programlengder pr. 11.09.2020 (NY!)

Aldersinndeling korpsdrillkonkurranser i 2021 (NY!)

 

DIVERSE

Kortprogram: Beskrivelse av elementer + video

NBTA-standardmusikk til nedlasting

Informasjon om leveltesting