Dommerkurs

Drilldommerkurs 2022/2023

 

Sommerkurs

Sommerkurs i drill 22. – 25. juni 2022 på Ringerike folkehøyskole på Hønefoss

Sommerkurs i drill 2. – 4. august 2022 i Tysvær

Sommerkurs i drill 6. – 10. august 2022 på Lillehammer (ny og riktig link!)

Sommerkurs i drill 7. – 13. august 2022 på Grong

Sommerkurs i drill 12. – 14. august 2022 på Nærbø

 

Utøverkurs

Minidrill 24. september 2022 i Verdal

Drillutøverkurs 12. – 13. november 2022 på Skatval

Sikt høyt!

Sikt høyt – høst 2022, NMF Øst

Våre kurs:

Kursstigen korpsdrill NMF: