Aktivitetsbiblioteket ble startet i 2015 for å kunne dele gode kreative og nyttige aktiviteter i korps, både musikalsk og «life skills»/livsmestringsopplæring som icebreakers/bli-kjent-leker, teambuilders og oppvarmingsøvelser, men de har ikke vært  godt nok organisert, før nå.

Med aktivitetsbiblioteket vil PULSE lage en «bank» med videoer og tips som lærerne/instruktørene kan hente ideer og inspirasjon fra.

Vi håper at innholdet som er tilgjengelig nå og i fremtiden vil inspirere til ny bruk, variasjon og gi en alternativ tilnærming til strukturering av repetisjoner eller workshops. Utforsk kanalen og de forskjellige spillelistene, det er innhold for alle å bruke. 

I lys av den globale pandemien er det opprettet spesielle spillelister med COVID-vennlige aktiviteter. Slike aktiviteter kan brukes på en trygg måte, og gir både sikkerhet for deltakerne, samt en morsom aktivitet de kan delta i.