Vellykket samarbeid

PULSE bygger på de vellykkede resultatene som Norges Musikkorps Forbund og Field Band Foundation har oppnådd gjennom Bands Crossing Borders (BCB). Gjennom mer enn 20-års samarbeid har begge organisasjoner sett at samarbeid gjør oss sterkere. PULSE har valgt «music matters» som sitt slagord.

Vi mener musikk er viktig fordi den har evnen til å påvirke oss. Den kan løfte oss når livet er kaotisk, trøste når noe er vondt eller bidra til å roe oss når livet går på høygir. Gjennom musikken kan vi lære hvordan vi kan være sammen på ulike og bedre måter. PULSE har som mål å styrke helhetlige og inkluderende læringsmiljøene i korps i Norge og Sør-Afrika. Gjennom å styrke det enkelte medlemskorp vil vi bidra til at unge mennesker får økt mestringsevne og motstandskraft til å ta kloke valg og leve gode liv – i og utenfor musikken.

 

Musikk er bra for helsen

Det å være med i et korps handler i hovedsak om musikalsk utvikling i et sosialt fellesskap. Dette er fellesnevneren for alle – uansett om det er snakk om et norsk aspirantkorps, et elitekorps eller et sørafrikansk field band. Det er svært sjelden man hører at noen begynner i korps av helsemessige årsaker. Samtidig viser nyere forskning at musikkaktiviteter og det sosiale fellesskapet vi opplever gjennom å delta i denne aktiviteten, kan bidra til økt livskvalitet, altså bedre helse. Deltakelse i musikkaktiviteter kan ha en forebyggende og helsefremmende effekt for både barn og voksne, musikanter og publikummere. Gjennom PULSE skal det legges til rette for at musikkaktiviteter kan tilbys flest mulig lengst mulig – i begge land.

Varige spor

Samarbeidet mellom Norge og Sør-Afrika har betydd mye for begge organisasjonene, deltakere som har jobbet i prosjektet, og andre involverte. Å jobbe tett sammen med noen fra en annen del av verden gir en helt annen kunnskap enn hva man noensinne kan lese seg til. Dette vet også Norec. De vet at møter mellom mennesker etterlater kunnskap, forståelse og innlevelse som gjør verden mindre. Disse møtene har siden 2001 vært suksessen i samarbeidet mellom NMF og FBF, og foregår både i Norge og i Sør-Afrika. Gjennom PULSE ønsker vi å videreutvikle og styrke arbeidet med at musikk kan bety en forskjell i unge menneskers liv både i Norge og Sør-Afrika.

FeriePULSE

NMFs ferieseminar FeriePULSE er eksempel på betydningsfull kompetanseoverføring fra Sør-Afrika til Norge. FeriePULSE er bygget på organiseringen og metodene som benyttes på korpsøvelser i Field Band Foundation. Her kan du lese mer om FeriePULSE.

Chords of Community

Målene med prosjektet Chords of Community er å utvikle eksisterende og nye kurs/utdanninger, få frem mer forskning, samt skape møteplasser for å utvikle inkluderende metoder. Prosjektet er igangsatt av Norges musikkhøgskole og i tillegg til Norges Musikkorps Forbund er  Field Band Foundation og Wits – University of the Witwatersrand bidragsytere. Prosjektet er realisert med støtte fra HK – dir, Utforsk.