Hva er instrumentfondet? Hvordan søker jeg? Når skal innkjøp rapporteres?

Instrumentfondet er en statlig støtteordning for skolekorps til innkjøp av instrumenter som NMF fikk gjennomslag for i 2006. NMF er saksbehandler av Instrumentfondet for alle korps i Norge, uavhengig av medlemskap.

Oppdaterte retningslinjer for instrumentfondet fra 2023 kan leses her:
Retningslinjer Instrumentfond

Ofte stilte spørsmål om instrumentfondet:
Instrumentfond FAQ

Det er mulig for alle skolekorps i Norge å søke om støtte fra Instrumentfondet. Med skolekorps menes musikkorps der minst ¾ av korpsets spillende besetning er i alderen 7-19 år.
(Generasjons- og voksenkorps som hadde denne alderssammensetningen per 01.01. kommer inn under denne definisjonen, og vil få opp muligheten til å søke på Styreportalen.no)
Korps som ikke er medlem i NMF kan også søke, da må medlemslister med fødselsdato samt kopi av korpsets vedtekter legges ved søknaden.

For korps som ikke er medlemmer i NMF, kan søknadsskjema bli tilsendt ved å kontakte NMF på instrumentfond@musikkorps.no.

Hva får du ikke støtte til?
* Instrumenter kjøpt før 1. januar i søknadsåret
* Reparasjon av instrumenter
* Noter, uniformer og annet korpsutstyr

Søknad:
Søknadsfrist: 01.04.2024
Logg på Styreportalen og gå til menypunktet ‘Søknader og rapporteringer’.
Søknader som ikke er levert innen fristen blir ikke behandlet.

Tildelingsbrev med informasjon om man blir tildelt midler, og i tilfelle hvor mye, blir sendt ut til korpsets registrerte epostadresse når saksbehandlingen er ferdig. Som hovedregel skjer dette rett før sommerferien. Rapportering skjer når tildelte midler er utbetalt og dokumentasjon for kjøp foreligger.

Rapportering
Rapporteringsfrist er 1. desember.
Rapporteringen gjøres i Styreportalen. 

Spørsmål? Send en e-post til instrumentfond@musikkorps.no