Hva er instrumentfondet? Hvordan søker jeg? Når skal innkjøp rapporteres?

Instrumentfondet er en statlig støtteordning for skolekorps til innkjøp av instrumenter som NMF fikk gjennomslag for i 2006. NMF er saksbehandler av Instrumentfondet for alle korps i Norge, uavhengig av medlemskap.

Oppdaterte retningslinjer for instrumentfondet fra 2020 kan leses her:
Retningslinjer Instrumentfond

Ofte stilte spørsmål om instrumentfondet:
Instrumentfond FAQ

Det er mulig for alle skolekorps i Norge å søke om støtte fra Instrumentfondet. Med skolekorps menes musikkorps der minst ¾ av korpsets spillende besetning er i alderen 7-19 år.
(Generasjons- og voksenkorps som hadde denne alderssammensetningen per 01.01. kommer inn under denne definisjonen, og vil få opp muligheten til å søke på sine sider i korpsdrift.no)
Korps som ikke er medlem i NMF kan også søke, da må medlemslister med fødselsdato samt kopi av korpsets vedtekter legges ved søknaden.

For korps som ikke er medlemmer i NMF, kan søknadsskjema bli tilsendt ved å kontakte NMF på instrumentfond@musikkorps.no.

Hva får du ikke støtte til?
* Instrumenter kjøpt før 1. januar i søknadsåret
* Reparasjon av instrumenter
* Noter, uniformer og annet korpsutstyr

 

Søknad:
NMF-korps søker via korpsdrift.no. Søknadsfristen er 1. april.
Søknader som ikke er levert innen fristen blir ikke behandlet.
Søknadsveiledning finner du her
Tildelingsbrev med informasjon om man blir tildelt midler, og i tilfelle hvor mye, blir sendt ut til korpsets registrerte epostadresse når saksbehandlingen er ferdig. Som hovedregel skjer dette rett før sommerferien. Rapportering skjer når tildelte midler er utbetalt og dokumentasjon for kjøp foreligger.

Rapportering
Rapporteringsfrist er 1. desember.
Veiledning rapportering instrumentfond.

Spørsmål? Send en e-post til instrumentfond@musikkorps.no

 

Resultat for søknadsåret 2019:
I 2019 søkte 545 korps om totalt 13,2 millioner kroner. Totalt søkte korpsene for instrumenter til 51,2 millioner kroner.
Følgande kriterier ble vektlagt i behandling av søknadene som kom inn:
Tildelingshistorikk
Antall medlemmer
Antall aspiranter
Type instrumenter (investerinsomfang)
Begrunnelse for søknaden

Tildeling 2019 fordeler seg slik:
Tildelt beløp:                      Antall korps:
under 10 000                     111
20 000                                  100
30 000                                    96
50 000                                    37
75 000                                    48
100 000                                 18
Totalt 413 korps fikk tildelt støtte
132 korps fikk i 2019 avslag på søknaden.