Hva er instrumentfondet? Hvordan søker jeg? Når skal innkjøp rapporteres?

Instrumentfondet er en statlig støtteordning for skolekorps til innkjøp av instrumenter som NMF fikk gjennomslag for i 2006. NMF er saksbehandler av Instrumentfondet for alle korps i Norge, uavhengig av medlemskap.

Oppdaterte retningslinjer for instrumentfondet fra 2020 kan leses her:
Retningslinjer Instrumentfond

Ofte stilte spørsmål om instrumentfondet:
Instrumentfond FAQ

Det er mulig for alle skolekorps i Norge å søke om støtte fra Instrumentfondet. Med skolekorps menes musikkorps der minst ¾ av korpsets spillende besetning er i alderen 7-19 år.
(Generasjons- og voksenkorps som hadde denne alderssammensetningen per 01.01. kommer inn under denne definisjonen, og vil få opp muligheten til å søke på sine sider i korpsdrift.no)
Korps som ikke er medlem i NMF kan også søke, da må medlemslister med fødselsdato samt kopi av korpsets vedtekter legges ved søknaden.

For korps som ikke er medlemmer i NMF, kan søknadsskjema bli tilsendt ved å kontakte NMF på instrumentfond@musikkorps.no.

Hva får du ikke støtte til?
* Instrumenter kjøpt før 1. januar i søknadsåret
* Reparasjon av instrumenter
* Noter, uniformer og annet korpsutstyr

 

Søknad:
NMF-korps søker via korpsdrift.no. Søknadsfristen er 1. april.
Søknader som ikke er levert innen fristen blir ikke behandlet.
Søknadsveiledning finner du her
Tildelingsbrev med informasjon om man blir tildelt midler, og i tilfelle hvor mye, blir sendt ut til korpsets registrerte epostadresse når saksbehandlingen er ferdig. Som hovedregel skjer dette rett før sommerferien. Rapportering skjer når tildelte midler er utbetalt og dokumentasjon for kjøp foreligger.

Rapportering
Rapporteringsfrist er 1. desember.
Veiledning rapportering instrumentfond.

Spørsmål? Send en e-post til instrumentfond@musikkorps.no

 

Resultat for søknadsåret 2020:
I 2020 søkte 530 korps om totalt 13,6 millioner kroner. Totalt søkte korpsene for instrumenter til 56,4 millioner kroner.
Følgande kriterier ble vektlagt i behandling av søknadene som kom inn:
– Tildelingshistorikk
– Antall medlemmer
– Antall aspiranter
– Type instrumenter (investeringsomfang)
– Begrunnelse for søknaden

Totalt 359 korps fikk tildelt støtte.
171 korps fikk avslag på søknaden.