NMF har brukt mye tid på å sette seg inn i det nye lovverket, og vi har valgt å dele stoffet i tre ulike dokumenter (vedlagt).

GDPR i NMF: Hva er nytt med lovgivningen og hva innebærer dette for NMF og det enkelte medlemskorps? I mange tilfeller er det ingen endringer, men vi har laget en tipsliste til hva det enkelte korps bør være oppmerksom på. Eksempler på dette er:

  • Har korpset innhentet sensitiv informasjon, og er det i tilfelle innhentet samtykke til dette?
  • Ligger korpset medlemsliste åpent på korpsets nettsider?

Dokumentet forklarer også hva som menes med «persondata» og «sensitive data». Vi anbefaler styremedlemmene til å gå gjennom dokumentet.

Personvernerklæring: Dette er et dokument som i hovedsak beskriver hvordan NMF forholder seg til personopplysninger fra våre medlemmer.

Eksempel på avtale om bruk av persondata: Til slutt har vi et eksempel på en avtale om bruk av persondata i korpset. Intensjonen med en slik avtale er at personopplysninger om de registrerte ikke brukes urettmessig eller kommer uberettigede i hende.

Personvernerklæring NMF

GDPR i NMF

EKSEMPEL på avtale om bruk av persondata

Les også: Retningslinjer for publisering av bilder på nett