Viktig informasjon til korpsledelsen

Korpssekken/drillposen sendes ut i samarbeid med Tryg forsikring i februar/mars. Grunnlaget for utsendelsen er medlemslisten pr 31. desember, hvor vi henter ut informasjon over alle nye medlemmer under 12 år som ble meldt inn i løpet av året.

Eventuelle avvik må meldes skriftlig til aspirantsekken@musikkorps.no
Vi trenger korpsnavn, og fullstendig navn og fødselsdato på medlemmene det evt. er snakk om.

Utsending:
Sendingene går til korpsets registrerte postadresse pr 31. desember.
SMS med henteinformasjon blir sendt til leder (forutsatt at leder er registrert med mobilnummer).
De som ikke får SMS vil motta vanlig hentelapp på registrert postadresse.
Sjekk postkassen jevnlig!

NB! Uavhentete pakker går i retur etter 7 dager.
Hvis forsendelsen kommer i retur til oss kan de korpsene det gjelder få dem tilsendt igjen mot å betale returporto.

Aspirantsekken har god plass til noter, notestativ og ting som aspirantene trenger.
Drillposen er godt egnet til å ha med drillstav og treningstøy m.m.

I sendingen legger vi med en alfabetisk liste over de som skal ha aspirantsekkene og/eller drillposene.

Når korpset mottar forsendelsen kan dere naturligvis også legge inn eget informasjonsmateriell og selv velge anledning for utdeling.

LYKKE TIL!