NMF ønsker alle skolekorps velkommen til å delta i NM skolekorps 2021. Invitasjon til NM skolekorps brass, janitsjar og korpsdrill blir publisert innen 1. mars. Her vil du finne mer informasjon om påmelding og gjennomføring av årets arrangement. NM skolekorps 2021 blir digitalt. 

Korpsene sender inn konsertopptak på forhånd. Frist kommer i invitasjonen.

Sett av NM-helgen 19. – 20. juni 2021 for å følge årets NM skolekorps http://livestream.com/nmf

Grunnen til at det blir digitalt er at det fortsatt er usikkerhet rundt smittesituasjonen. Vi ønsker å gi korpsene forutsigbarhet.

NM skolekorps er et av årets høydepunkt for både utøvere, foreldre, instruktører og dirigenter. Konkurransene skal fungere som et verdifullt virkemiddel for å bidra til positive og utviklende korpsopplevelser. Langsiktig, målrettet og nitid øving skal presenteres for både publikum og dommere. Lykkes vi med det vi har øvd på?

Å delta i NM kan være utviklende for korpset. Forutsetningen for å lykkes, er å bruke konkurransen som et virkemiddel i korpsets musikalske utvikling. Fokuseres det kun på resultatet, kan skuffelsen bli stor for musikantene. Med riktig fokus oppnår en at både korpsets og enkeltmedlemmets selvfølelse og identitet blir styrket. Det er gøy å vinne, men aller best er det å vinne over seg selv.

I tillegg til egne prestasjoner, er NM også en unik mulighet til å oppleve andre korps, la seg begeistre over andres prestasjoner og bli inspirert til videre innsats. NM er en fantastisk arena hvor fellesskap og nettverksbygging mellom korps får en sentral plass. NMFs verdier engasjert, inspirerende og inkluderende skal prege NM-arrangementene.

 

Konkurranseinformasjon:

Reglement og retningslinjer

Du finner reglement og retningslinjer på denne siden:
musikkorps.no/viktig-om-drillkonkurranser/

For mer informasjon send epost til arrangement@musikkorps.no