Aktiviteter i NMF Rogaland

Oversikt over aktiviteter i regionen finner du i årshjulet. Her forsøker vi å legge inn arrangement og aktiviteter som er av interesse for flere korps. Savner du noen arrangement? Ta kontakt, så oppdateres oversikten.

Årshjul – aktivitetsplan NMF Rogaland 2022-2023

Handlingsplan 2021/2023

Tiltaksplanen bygger på NMF sin vedtatte strategiplan og gruppearbeid fra regiontinget og fra innspill innsendt fra korpsene til strategiarbeid for 2022-2024.
Regiontinget gav regionstyret fullmakt til å utarbeide tiltaksplan for perioden.

Handlingsplan NMF Rogaland 2021-2023

Kontakt oss

Adresse
NMF Rogaland
Sandvigå 7
4007 Stavanger

Telefon
982 41 161

E-post
rogaland@musikkorps.no