Aktiviteter i NMF Rogaland

Oversikt over aktiviteter i regionen finner du i årshjulet. Her forsøker vi å legge inn arrangement og aktiviteter som er av interesse for flere korps. Savner du noen arrangement? Ta kontakt, så oppdateres oversikten.

Årshjul – aktivitetsplan NMF Rogaland 2023-2024

Strategiplan 2022-2026

Regiontinget 2023 vedtok at NMF Rogaland slutter seg til NMFs strategiplan for 2022-2026, som vedtatt på NMFs landsmøte 2022.
Det ble også vedtatt at regionstyret får mandat til å benytte innspill fra korpsene som grunnlag for å utvikle en regional tiltaksplan i tråd med stategiplanen.

Norges Musikkorps Forbund strategiplan 2022-2026

19. april 2023 fikk korpsene tilsendt skjema for utfylling innen 25. juni 2023.
Innspill handlingsplan til NMF Rogaland

Kontakt oss

Adresse
NMF Rogaland
Sandvigå 7
4007 Stavanger

Telefon
93286846/ 47813526

E-post
rogaland@musikkorps.no

Besøkstider på kontoret:

Mandag og tirsdag: Etter avtale

Onsdag-Fredag: 09-15

Ønsker du å komme innom på andre tider, ta kontakt med oss så avtaler vi tid.