Aktiviteter i NMF Rogaland

Oversikt over aktiviteter i regionen finner du i årshjulet. Her forsøker vi å legge inn arrangement og aktiviteter som er av interesse for flere korps. Savner du noen arrangement? Ta kontakt, så oppdateres oversikten.

Årshjul 2020/2021

Tiltaksplan 2019/2021

Tiltaksplanen bygger på NMF sin vedtatte strategiplan og gruppearbeid fra Korpskonferansen i Rogaland 2019.
Regiontinget gav regionstyret fullmakt til å utarbeide tiltaksplan for perioden.

Tiltaktsplan NMF Rogaland per september 2020

Kontakt oss

Adresse
NMF Rogaland
Sandvigå 7
4007 Stavanger

Telefon
982 41 161

E-post
rogaland@musikkorps.no