Som dirigent er det viktig å ha fokus på tydelig og forutsigbar ledelse. Dette er ikke bare viktig når det kommer til musikkfaglig og dirigentteknisk arbeid, men også når det kommer til pedagogisk ledelse. Dette er det ekstra viktig å tenke over når det kommer til ulike typer gruppearbeid og gruppesammensetninger. Erfaringsmessig er det lurt at du som leder setter sammen gruppene basert på din kjennskap til gruppa og enkeltmusikantene, slik at du kan sørge for trygghet og inkludering.

 

Eksemplene vises med ferske musikanter, men kan benyttes på alle nivå.

En ting om gangen:

Bygg opp en låt:

Puls:

Gå noteverdiene:

Haien kommer:

Pusteøvelse:

Skalatrappa:

Tampen brenner:

Tonehøydebevegelser: