JURIDISK BISTAND
Dersom korpset har problemer som krever juridisk kompetanse, kan korpset rette en henvendelse til post@musikkorps.no. NMF vil da gjøre en vurdering om det er behov for juridisk bistand, og videresende saken til vår advokat. Etter tre gratistimer, er prisen kr 1000,- pr time, dersom korpset har behov for mer hjelp.
I tillegg kan enkeltmedlemmer og korps benytte seg av vår advokat til kr 1150,- pr time, uavhengig av sakens innhold. Vår nye kontaktperson er tor.oystein.enge@stiegler.no

DIRIGENT OG INSTUKTØR I KORPS

NMF håper at standardkontraktene kan hjelpe korps og dirigent/instruktør til å få en mer ryddig struktur i sin drift og sitt arbeid.

Under «Musikk/fagstoff» finner du NMFs standard kontrakter for ansettelse av dirigent og instruktør i korps.

Standard kontrakten er tuftet på tariffavtalen for musikk- og kulturskoletilsatte og er utarbeidet i samarbeid med Musikernes Fellesorganisasjon og Utdanningsforbundet.