Fredskorpsprosjekt: Bands Crossing Borders, 2001 – 2013

 • Kulturprogram med fokus på musikkopplæring gjennom å utveksle musikklærer
 • 102 deltakere utvekslet totalt. 47 deltaker fra Sør-Afrika til Norge. 55 deltakere fra Norge til Sør-Afrika
 • Fokus i Sør: Gjøre FBF selvforsynt med egne lærekrefter og heve organisasjonens generelle kompetanse nivå innen musikk.
 • Fokus i Nord: Utfordre organisasjonens tanker knyttet til musikkopplæring, tilby nye musikkopplevelser til medlemmene, bevisstgjøre organisasjonen på deres rolle som aktiv samfunnsaktør og sette fokus på inkludering
 • Resultat: Etablering av Field Band Academy – forløperen til dagens Field Band Education
 • Resultat: Organisasjonen vedtok i 2013 verdier, en formålsparagraf og handlingsplan med inkludering som sentralt element.
 • CMI evaluering: Bands crossing borders: A review of the cooperation between South Africa’s Field Band Foundation and Norges Musikkorps Forbund, av Elling Tjønneland (2013)

UD / Norges ambassaden i Pretoria: ROOTS, 2012 – 2016

 • Utfasingsprosjekt i etterkant av Bands Crossing Borders
 • Mål: Bidra til at FBF fikk sikret en effektiv modell for utvikling av ansatte på regionalt nivå.
 • Field Band Academy ble stengt Desember 2015 og erstattet av Field Band Education i Januar 2016 og driftes i dag av FBF.
 • Field Band Education (FBE) er utdanningsavdelingen i organisasjonen. De har ansvar for å utvikle og gjennomføre opplæring til alle ledd; medlemmer, lærere, dirigenter, korpsledere og ansatte på hovedkontoret.
 • FBE er basert på den norske, holistiske folkehøyskolemetodologien, som fokuserer på aktiv student-involvering og delt ansvar i læringsprosessen.
 • FBE har en holistisk og integrert tilnærming til utdanning og bruker evaluering som et viktig verktøy i arbeidet med medlemmer og lærere.
 • Prosjektet er under ekstern evaluering og siste årsmøte holdes i mai 2017.
 • FBF ble invitert til å levere søknad om ny treårig avtale direkte til Ambassaden i Pretoria.

Samarbeidspartnere

Field Band Foundation

 • Field Band Foundation (FBF) er en ideell/frivillig organisasjon, opprettet i 1997, med formålet om å drive musikkundervisning/marching band/korps i vanskeligstilte områder i Sør-Afrika
 • Hvert prosjekt består av to band/korps med gjennomsnittlig 150 medlemmer. Hvert prosjekt ledes av en prosjektkoordinator som jobber sammen med en musikalsk stab og en sosialarbeider.
 • Medlemmene er i alderen 7-21 år.
 • FBFs slagord er You belong. Play on!
 • Musikk – og danseundervisning er kjernen og metoden i FBF sine aktiviteter, men organisasjonen tilbyr også generell opplæring i sosial utvikling. Verdiene perfeksjonisme, disiplin, ærlighet, empati, selvtillit, respekt, likeverd og integritet står svært høyt.

Norec (tidligere Fredskorpset)

 • Norec er et kompetansesenter for internasjonalt samarbeid.
 • Utgangspunkt: Gjensidig læring skaper utvikling.
 • Metode: Kompetanseutveksling.
 • Mål: Gjennom utveksling styrkes globale partnerskap og gir unge mennesker internasjonal arbeidserfaring innen bærekraftig utvikling.
 • Norec er et forvaltningsorgan administrativt underlagt Utenriksdepartementet, tildelingsbrev basert på behandling og vedtak i Stortinget.