Dårlig råd har konsekvenser for barn og unges deltagelse både i organisert og uorganisert fritidsaktiviteter. Det kan redusere deres mulighet til en aktiv fritid med mening, men også tilgangen til å delta i organisasjoner med påvirkningskanal overfor lokalmiljø. En NOVA-rapport 10/2010 viser at barn og unge i lavinntektsfamilier har signifikant lavere deltagelse i organiserte fritidsaktiviteter.

NMF har fra og med 2017 blitt med i Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge (NDFU). NDFU ble startet med en idé om å samle frivillighets-Norge for å jobbe sammen om et felles mål. Arbeidet med dugnaden begynte allerede i 2013 og målet med dugnaden er å bidra til å sikre inkludering og deltakelse for barn og unge i Norge, uavhengig av sosio-økonomisk status.

ALLEMED er et gratis verktøy som skal gjøre det lettere for deg å inkludere alle barn og unge i din fritidsaktivitet, uavhengig av familiens økonomi. Verktøyet brukes til å skape diskusjon og finne gode løsninger på hva dere kan gjøre for å få alle med. For å gjennomføre dugnaden for å få alle med, får korpset tilsendt en brosjyre og samtalekort som alle kan notere på underveis. Dette får dere tilsendt, ferdig trykt i posten. Om du ønsker å laste det ned selv eller se på det allerede nå, ligger det her: https://www.allemed.no/verktoy/ Her finner du også Power-Point presentasjoner og flere filmer som er aktuelle rundt temaet.

Eksterne og nyttige lenker i arbeidet med rekruttering og inkludering:

Frivillighet Norge

Knekk inkluderingskoden

Norges Idrettsforbund

Røde Kors