Illustrasjonsbilde. Foto: NMF Sør

Sommerkurs

Sommerkurs er nye og gamle venner, musikalsk utvikling, samspill og samhold, sene kvelder og morgenbad. Fellesskapet og de sosiale båndene varer livet ut.

Sommerkursfond

Også i år har NMF sommerkursfond som skal bidra til at flere får anledning til å dra sommerkurs.
Korpsets leder søker på vegne av sine korpsmedlemmer: Info om sommerkursfondet

Sommerkurs?

Sommerkursene våre er en arena for kollektivt samspill og personlig utvikling. Sammen med våre dyktige dirigenter og lærere skal deltakelsen på sommerkurset gi gode minner og musikalsk påfyll før neste korpssesong.