Tenk rekruttering hele året, selv om selve opptaket til korpset oftest foregår i en bestemt periode. Det gjelder å fokusere på at korpset oppleves positivt og er synlig med gode  opptredener på ulike arenaer gjennom hele året, for å nå et større publikum.
Sørg for omtale i medier, skriv gjerne pressemeldingene til lokalmedier selv. Slik vil omgivelsene få bedre innblikk i korps som fritidsaktivitet.