Norsk Blåsesymfoni er en unik møteplass i norsk musikkliv, der talentfull ungdom spiller sammen med Sjøforsvarets Musikkorps i Bergen. Til sammen utgjør dette et stort symfonisk ensemble på om lag 60 musikere som vil framføre viktige verk fra blåsemusikklitteraturen i en profesjonell ramme.

Norsk Blåsesymfoni blir i 2019 arrangert for 3. gang og dirigeres av profesjonelle dirigenter i Norge.

Målgruppen er musikanter over 18 år som enten er musikkstudenter eller kommet opp på et høyere instrumentalt nivå.

Musikantane samles en uke i august og spiller konsert for alle på slutten av uken. Gratis inngang for skulekorpsmusikanter.

Norsk Blåsesymfoni blir gjennomført med støtte av Dextra Musica, Sparebankstiftelsen og er sikra finansiering i flere år, og vil etter planen bli gjennomført i samarbeid med Forsvarets Musikk.

Norsk Blåsesymfoni 2019.