Norsk Blåsesymfoni er en unik møteplass i norsk musikkliv, der talentfull ungdom spiller sammen med Sjøforsvarets Musikkorps i Bergen. Til sammen utgjør dette et stort symfonisk ensemble på om lag 60 musikere som vil framføre viktige verk fra blåsemusikklitteraturen i en profesjonell ramme.

Dirigent for Norsk Blåsesymfoni 2017 var Andreas Hanson, til daglig kunstnerisk leder for Forsvarets Stabsmusikkorps i Oslo.

Målgruppen er musikanter over 18 år som enten er musikkstudenter eller kommet opp på et høyere instrumentalt nivå.

Musikantane samles 13. – 17. august 2018. Fredag 17. august er det konsert for alle. Gratis inngang for skulekorpsmusikanter.

Norsk Blåsesymfoni blir gjennomført med støtte av Dextra Musica, Sparebankstiftelsen og er sikra finansiering i 5 år og vil etter planen bli gjennomført i samarbeid med Forsvarets Musikk.

Norsk Blåsesymfoni – nytt tilbod for ungdom