Norsk Blåsesymfoni er en unik møteplass i norsk musikkliv, der talentfull ungdom spiller sammen med Sjøforsvarets Musikkorps i Bergen. Til sammen utgjør dette et stort symfonisk ensemble på om lag 60 musikere som vil framføre viktige verk fra blåsemusikklitteraturen i en profesjonell ramme.

Norsk Blåsesymfoni dirigeres i 2018 av Ingar Bergby som til daglig er kunstnerisk leder for Sjøforsvarets Musikkorps.

Målgruppen er musikanter over 18 år som enten er musikkstudenter eller kommet opp på et høyere instrumentalt nivå.

Musikantane samles 13. – 17. august 2018. Fredag 17. august er det konsert for alle. Gratis inngang for skulekorpsmusikanter.

Norsk Blåsesymfoni blir gjennomført med støtte av Dextra Musica, Sparebankstiftelsen og er sikra finansiering i 5 år og vil etter planen bli gjennomført i samarbeid med Forsvarets Musikk.

Norsk Blåsesymfoni – nytt tilbod for ungdom