Norsk Blåsesymfoni 2023

Norsk Blåsesymfoni er en unik møteplass i norsk musikkliv, der talentfull ungdom spiller sammen med Forsvarets Musikk. Til sammen utgjør dette et stort symfonisk ensemble på om lag 60 musikere som vil framføre viktige verk fra blåsemusikklitteraturen i en profesjonell ramme.

Målgruppen er musikanter 18-25 år som enten er musikkstudenter eller kommet opp på et høyere instrumentalt nivå.

Musikantane samles en uke og spiller konsert for alle på slutten av uken. Gratis inngang for skulekorpsmusikanter.

Norsk Blåsesymfoni blir gjennomført med støtte av Dextra Musica, Sparebankstiftelsen DNB og er sikret finansiering til og med 2026, og vil etter planen bli gjennomført i samarbeid med Forsvarets Musikk.