FeriePULSE foregår i ulike ferier der første del av ordet indikerer hvilken ferie seminaret avholdes i. Eks. VinterPULSE i vinterferien, SommerPULSE i sommerferien. I dag ser vi at skoleferier kan være en utfordrende tid for barn, unge og foreldre som av ulike grunner ikke har mulighet til å reise på ferie, lettere faller utenfor eller blir ekskludert fra tilbud som koster mye å være med på. Derfor tilbyr NMF lavterskeltilbudet FeriePULSE.

Gjennom prosjektet får barn og unge utfolde seg med korpsmusikk fra flere kulturer. Korps assosieres ofte med 17. mai og marsjer i miljøer som ikke kjenner aktiviteten. I FeriePULSE ønsker vi å utfordre disse assosiasjonene og bidra til å speile det mangfoldige samfunnet vi lever i gjennom bruk av musikk. Siden oppstart av FeriePULSE i 2015 har det musikalske innholdet hovedsakelig vært sørafrikansk musikk, dans, koreografi og showdesign. Lederteamet består av sørafrikanske musikkinstruktører fra utvekslingsprosjektet PULSE og norske musikkpedagoger.

En viktig satsing i prosjektet er lederutvikling av ungdom gjennom et eget praktikantprogram. Ungdom med og uten korpsbakgrunn bidrar som praktikanter i prosjektet, og er viktige som rollemodeller for barna som deltar. Praktikantene i programmet er engasjert ungdom som har gjennomgått en pedagogisk opplæring i NMF. Disse jobber tett på barna under FeriePULSE og har et særlig fokus på å få alle med, enten de gir opplæring på instrumenter eller driver miljøarbeid. Slik får barna støtte, mens praktikantene får økt sin kompetanse på arbeid med inkludering i korpsbevegelsen, som de kan ta med seg hjem til sine lokalsamfunn. Praktikantene følges opp av en egen pedagogisk veileder under hele praktikantperioden.

FeriePULSE er et prosjekt som bidrar til synliggjøring av korps som aktivitet, og fungerer som døråpner mellom de som ikke kjenner aktiviteten fra før og det lokale korpset. Rekruttering til FeriePULSE foregår gjennom hele året og samarbeid med eksterne partnere er en avgjørende faktor. Tilrettelegging for ønsket målgruppe er en forutsetning, der tilgjengeliggjøring av aktiviteten gjennom transport til og fra seminarstedet, religionsnøytral mat, tilstrekkelig personell og kun en symbolsk deltakeravgift er essensielle elementer.

FeriePULSE er finansiert av Kavlifondet. I tillegg har Norec, Norsk musikkråd og Bufdir bevilget midler til prosjektet i 2017/2018/2019/2020. I 2018 støttet også Møre og Romsdal fylkeskommune SommerPULSE i Molde.

 

 

 

 

 

 

Se hvor gøy det er på feriePULSE: VinterPULSE 2016