For å kunne ivareta oppgavene i styret på en best mulig måte, er det best at styret fordeler oppgavene mellom seg utfra den samlede kompetansen det til enhver tid sittende styret har. Det er viktig å vite hvilke oppgaver som skal løses og til hvilke tid.

NMF har laget en generell beredskapsplan som korpsene kan bruke dersom det skulle skje en ulykke. Her kan du laste ned beredskapsplanen.

Vi har også laget et grundig dokument om hvordan man kan være med og påvirke politiske prosesser for å bedre korpsenes rammevilkår. I år er det kommune- og fylkestingsvalg, sjekk ut dokumentet:

Valg 2019 – hvordan påvirke