I NMFs strategiplan 2018-2022 Ble det slått fast at NMF skal styrke det enkelte medlemskorps gjennom å ha hovedfokus på skolekorpsdirigenten, instruktøren og korpsstyret. Dette skal gjøres gjennom kompetansehevende tiltak som bidrar til større faglig fokus og utvikling i det enkelte korps, herunder også bedre opplæring for dirigenter.

Etablerte dirigenter

NMF tilbyr egne dirigentkurs, og har samarbeidet med utdanningsinstitusjonene for å få på plass  utdanning for korpsdirigenter på høgskole- og universitetsnivå. I 2017 startet NMF opp Dirigentnettverk med spesielt fokus på skolekorpsdirigenter.

Dirigentuka

NMF har siden 2012 vært medarrangør av Dirigentuka  i Stavanger. Dette er et årlig kurs for dirigenter på alle nivåer, og arrangeres i august.

Andre kurs og konferansar i NMFs regi

Sørkonferansen

Hellsymposiene

 

Utdanning

Universitetet i Stavanger tilbyr bachelor- og masterstudier i dirigering, og har tilbudt  Digitale dirigentstudier og Digitale skolekorpsstudier der studieinnholdet ligger åpent for alle.
Fra 2024 er studiene viderutviklet under paraplyen ConductIT.

Musikhögskolen Ingesund i Arvika i Sverige tilbyr studier for både aspirantkorpsdirigenter, juniorkorpsdirigenter, hovedkorpsdirigenter  og voksenkorpsdirigenter 1 og 2 i tett samarbeid med NMF. Du kan også få studiepoeng som tamburmajor på denne musikkhøgskolen.

Norges Musikkhøgskole har bachelor- og masterstudier dirigering i tillegg til Ensembleledelse 1 og 2.

Griegakademiet tilbyr videreutdanning i ensembleledelse korps.

Unge dirigenter

NMF arbeider målrettet med rekruttering av nye dirigenter gjennom flere tiltak.

Alle dirigerer

Alle dirigerer er en metode som kan brukes i skolekorps for å gjøre dirigering til en naturlig del av korpsøvelsen.

Målet er at:

  • Musikantene skal forstå dirigenten bedre
  • Dirigenten skal kunne reflektere bedre rundt egen rolle
  • Skape interesse for og rekruttering til dirigentfaget
  • Belyse musikk og musisering fra en annen innfallsvinkel og bidra til helhetlig musikkforståelse

Sommerkurs

Gjennom NMFs sommerkurs får musikantene kontakt med dirigentrollen gjennom musikklærefaget og enkel praksis.

Ung dirigent

NMF tilbyr dirigentkurs for ungdom i flere av sine regioner. NMF Hordaland har hatt og fortsetter med et helgebasert kurs. De andre regionene tilbyr dirigentkurset Ung dirigent til deltakerne på Svart kurs. Dette vil bli fulgt opp med påfølgende samlingshelger, hvor praksis og kontakt med musikantens eget korps står sentralt.

Dirigentløftet

Norges Musikkorps Forbund er blant bidragsyterne og satsingen er støttet av Sparebankstiftelsen DnB. Dirigentløftet er en nasjonal dugnad med mål om å styrke Norsk musikkliv. Se her for å melde deg på kurs!