NMFs landsmøte vedtok ny handlingsplan 2014-2018. Her slås det fast at NMF skal styrke det enkelte medlemskorps gjennom å ha hovedfokus på skolekorpsdirigenten, instruktøren og korpsstyret. Dette skal gjøres gjennom kompetansehevende tiltak som bidrar til større faglig fokus og utvikling i det enkelte korps, herunder også bedre opplæring for dirigenter.

Etablerte dirigenter

NMF tilbyr egne dirigentkurs, og har samarbeidet med utdanningsinstitusjonene for å få på plass  utdanning for korpsdirigenter på høgskole- og universitetsnivå. I 2017 startet NMF opp dirigentnettverk med fokus på skolekorpsdirigenten.

Dirigentuka

NMF har siden 2012 vært medarrangør av Dirigentuka  i Stavanger. Dette er et årlig kurs for dirigenter på alle nivåer, og arrangeres i august.

Andre kurs og konferansar i NMFs regi

Kragerøkonferansen

Hellsymposiene

 

Utdanning

Universitetet i Stavanger tilbyr bachelor- og masterstudier i korpsdirigering, og tilbyr også Digitale dirigentstudier og Digitale skolekorpsstudier rettet mot korpsdirigentene.

Musikhögskolen Ingesund i Arvika i Sverige tilbyr studier for både aspirantkorpsdirigenter, juniorkorpsdirigenter og hovedkorpsdirigenter i tett samarbeid med NMF.

Norges Musikkhøgskole har bachelor- og masterstudier dirigering i tillegg til Ensembleledelse 1 og 2.

Griegakademiet tilbyr videreutdanning i ensembleledelse korps.

Unge dirigenter

NMF arbeider målrettet med rekruttering av nye dirigenter gjennom flere tiltak.

Alle dirigerer

I 2017 starter NMF prosjektet «Alle dirigerer». Dette er en metode som kan brukes i skolekorps for å gjøre dirigering til en naturlig del av korpsøvelsen.

Målet er at:

  • Musikantene skal forstå dirigenten bedre
  • Dirigenten skal kunne reflektere bedre rundt egen rolle
  • Skape interesse for og rekruttering til dirigentfaget
  • Belyse musikk og musisering fra en annen innfallsvinkel og bidra til helhetlig musikkforståelse

 

Sommerkurs

Gjennom NMFs sommerkurs får musikantene kontakt med dirigentrollen gjennom teorifag og enkel praksis.

Ung dirigent

NMF tilbyr dirigentkurs for ungdom i flere av sine regioner. NMF Hordaland har hatt og fortsetter med et helgebasert kurs. Sommeren 2018 tilbyr regionene  valgfag i dirigering på sommerkurs. Dette vil bli fulgt opp med påfølgende samlingshelger, hvor praksis og kontakt med musikantens eget korps vil stå sentralt.

Dirigentuka

Dirigentuka har eget ungdomskurs, primært for ungdom fra 18 år og oppover.