Innspill til arbeidet med strategi for kulturfrivillighet 2023 (issuu-magasin)

Innspill til arbeidet med strategi for kulturfrivillighet 2023 (PDF-dokument) 

Informasjon om prosessen: 

Politisk ledelse i Kulturdepartementet har møtt elitekorps og skolekorps, hatt møter med øverste ledelse ledelse i NMF, og vi har deltatt på åpne høringsmøter. I organisasjonen har det blitt jobbet med å svare på de utfordringene og temaene som regjeringen har valgt å ha et spesielt øye til med strategien. De fire områdene som vi er blitt utfordret på er følgende:

  • Bred deltakelse og tilgang på kunst og kulturaktivitet i hele landet
  • Møteplasser og tilgang på egnede kulturarenaer for aktivitet, læring og opplevelser
  • Samspill mellom den profesjonelle og frivillige kulturen
  • Offentlige tilskuddsordninger og tiltak