tillitsvalgte

NMF Sør er en av åtte regioner i NMF og består av fylkene Vestfold og Telemark og Agder, og har et regionstyre bestående av ni styremedlemmer og tre varamedlemmer.

 

Kontakt oss

Postadresse
NMF Sør
Postboks 1225 Krokemoa
3205 Sandefjord

Besøksadresse
Idrettens Hus
Stadionveien 5
3214 Sandefjord

Telefon og e-post
982 41 160
nmf-sor@musikkorps.no

Tillitsvalgte

Regionstyret ble valgt i 2019 gjennom ordinært regionting.

Regionstyret

Per Qvarnstrøm, Vest- Agder
Leder
Korsvikhaven 12,
4638 Kristiansand
Tlf 957 63 882

Thor Hansen, Vestfold
Nestleder
Semsveien 32
3140 Nøtterøy
Tlf 950 32 589

Tim Grov, Vestfold
Styremedlem
Solåsveien 19
3085 Holmestrand
Tlf 934 60 186

Gry Tunby, Vestfold
Styremedlem
Hovlandv. 20
3225 Sandefjord
Tlf 907 63 442

Emmanuel Dreier Ludianos, Agder
Styremedlem
Salverødheia 20
4870 Fevik
Tlf 936 58 248

Kine Aasen, Agder
Styremedlem
Vågsbygd Ringvei 36
4621 Kristiansand
Tlf 456 81 634

Tone Berge Hansen, Telemark
Styremedlem
Trosvikveien 54
3950 Brevik
Tlf 901 39 674

Christine Hermansen, Telemark
Styremedlem
Østvedtveien 26
3943 Porsgrunn
Tlf 930 41 510

Nicolai Bratsberg, Telemark
Styremedlem
Østlivegen 17
3937 Porsgrunn

Martin Haugen, Vestfold
Varamedlem
Buergrenda 20
3234 Sandefjord
Tlf 913 29 761

Vibeke Lillehammer Larsen, Vestfold
Varamedlem
Stensveien 15
3221 Sandefjord
Tlf 481 10 469

Andreas Malde, Agder
Varamedlem
Judehavskleiva 42
4870 Fevik
Tlf 952 31 072

Kontrollkomite

Hege Børke Selle
Leder
Parkveien 21
3970 Langesund
Tlf 934 97 590

Truls Bonden
Medlem
Hunsrødgrenda 23
3241 Sandefjord
Tlf: 934 91 181

Unni Christensen
Medlem
Stalsbergveien 49
3128 Nøtterøy
Tlf 481 22 529

Thor Furuvald
Varamedlem
Furuheimsveien 40
3712 Skien
Tlf: 952 80 160

Valgkomite

Øystein Santrø
Leder
Basaltveien 1
3154 Tønsberg
Tlf: 954 29 922

Stein Haugland
Medlem
Sandøyv. 25
3950 Brevik
Tlf: 468 06 805

Hege Lønning
Medlem
Buøystranda 39
4517 Mandal
Tlf: 934 50 065

Sarah Nordal Strand
Varamedlem
Nedre Fjellveg 5 B
3712 Skien
Tlf: 908 49 068

Ansatte

Finn Arne Dahl Hanssen
Daglig leder
Telefon: 909 56 893
finnarne@musikkorps.no

Christine Lillebø
Musikkonsulent
Telefon: 918 62 956
christine@musikkorps.no

Torild Hafskjold
Musikkonsulent
Telefon: 911 61 291
torild@musikkorps.no

Mette H. Lybekk
Drillkonsulent
Telefon: 982 82 369
mette@musikkorps.no