tillitsvalgte

NMF Sør er en av åtte regioner i NMF og består av fylkene Vestfold og Telemark og Agder, og har et regionstyre bestående av ni styremedlemmer og tre varamedlemmer.

 

Kontakt oss

Adresse
NMF Sør
Idrettens Hus
Stadionveien 5
3214 Sandefjord

Telefon og e-post
982 41 160
nmf-sor@musikkorps.no

Tillitsvalgte

Regionstyret ble valgt i 2023 gjennom ordinært regionting.

Regionstyret

Christine Hermansen, Vestfold og Telemark
Leder
Østvedtveien 26
3943 Porsgrunn
Tlf 930 41 510

Vibeke Lillehammer Larsen, Vestfold og Telemark
Nestleder
Stensveien 15
3221 Sandefjord
Tlf 481 10 469

Gry Tunby, Vestfold og Telemark
Styremedlem
Hovlandv. 20
3225 Sandefjord
Tlf 907 63 442

Knut Gunnar Valle, Agder
Styremedlem
Skibberheitunet 11
4817 His
Tlf 908 75 498

Kine Aasen, Agder
Styremedlem
Vågsbygd Ringvei 36
4621 Kristiansand
Tlf 456 81 634

Andreas Malde, Agder
Styremedlem
Svaneveien 13
4878 Grimstad
Tlf 952 31 072

Siri Møller Holst, Vestfold og Telemark
Styremedlem
Bandakjordet 16
3880 Dalen
Tlf 410 74 262

Jørn Einar Angeltveit, Vestfold og Telemark
Styremedlem
Milåsfaret 9
3280 Tjodalyng
Tlf 922 60 743

Karoline Nedrebø, Vestfold og Telemark
Styremedlem
Fjellgardsvegen 130
3870 Fyresdal
Tlf 900 95 010

Per Qvarnstrøm, Agder
Varamedlem
Korsvikhaven 12
4638 Kristiansand
Tlf 957 63 882

Nicolai Bratsberg, Vestfold og Telemark
Varamedlem
Østlivegen 17
3937 Porsgrunn

Hallvard Igland Berg, Vestfold og Telemark
Varamedlem
Vipesvingen 2
3188 Horten

Kontrollkomite

Hege Børke Selle
Leder
Parkveien 21
3970 Langesund
Tlf 934 97 590

Truls Bonden
Medlem
Hunsrødgrenda 23
3241 Sandefjord
Tlf: 934 91 181

Unni Christensen
Medlem
Stalsbergveien 49
3128 Nøtterøy
Tlf 481 22 529

Thor Furuvald
Varamedlem
Furuheimsveien 40
3712 Skien
Tlf: 952 80 160

Valgkomite

Egil Lysebo
Leder
Kamfjordveien 17
3235 Sandefjord
Tlf: 971 74 869

Stein Haugland
Medlem
Sandøyv. 25
3950 Brevik
Tlf: 468 06 805

Daniel Sørensen
Medlem
Orelia 7
4620 Kristiansand
Tlf: 992 50 988

Sarah Nordal Strand
Varamedlem
Nedre Fjellveg 5 B
3712 Skien
Tlf: 908 49 068

Ansatte

Finn Arne Dahl Hanssen
Daglig leder
Telefon: 909 56 893
finnarne@musikkorps.no

Christine Lillebø
Musikkonsulent
Telefon: 918 62 956
christine@musikkorps.no

Torild Hafskjold
Musikkonsulent
Telefon: 911 61 291
torild@musikkorps.no

Mette H. Lybekk
Drillkonsulent
Telefon: 982 82 369
mette@musikkorps.no